Občina Postojna
Facebook
 
 
O Postojni
Občina
Župan
Podžupana
Občinski svet
Nadzorni odbor
Krajevne skupnosti
Občinska uprava
Področja dela
Uradne ure
Zaposleni in druge kontaktne osebe
O portalu
Režijski obrat Občine Postojna
Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Gospodarske javne službe
Predpisi občine
Svetovalna pisarna ENSVET Postojna
Katalog informacij javnega značaja
Razvojni dokumenti
Projekti
Razpisi in objave
Prireditve in akcije
E-občina
Povezave od A do Ž
Prva stran > Občina > ... > Zemljevid strani
Zemljevid strani
  O Postojni
Osnovni podatki
1. Znak (grb) občine
2. Zastava
3. Pregled osnovnih podatkov občine
4. Občinski praznik
Okolje in prostor
Prostorski akti
Prostorski akti v teku
Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Postojna
Spremembe in dopolnitev OPN - NPIP Slavina
Javno naznanilo o pobudi za pripravo DPN za avtocesto na odseku Postojna / Divača - Jelšane
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M8 Kalce-Jelšane
Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo daljnovodne povezave med RTP Beričevo in RTP z 220 kV na 40 kV – faza pridobivanja smernic (povzetek za javnost)
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Goričica ob Stari vasi PO 59/5
Veljavni prostorski akti
OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center v Postojni
Občinski podrobni prostorski načrt Smolevec za območje Razdrto RA 04/2 – del
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Postojnska Jama
Občinski podrobni prostorski načrt Obrtna cona Veliki Otok
Odlok o Ureditvenem načrtu P 10 – servisno proizvodna cona ob Reški cesti v Postojni
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Kazarje v Postojni
Občinski podrobni prostorski načrt "Nad Rupo"
Odlok o Spremembah in dopolnitvah odloka o Zazidalnem načrtu za območje stanovanjske gradnje Ovčje staje Postojna
Občinski podrobni prostorski načrt "Na Lokvi" - PO 18/8
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Veliki Otok
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu »ob Pivki P19/S15« (Zeleni biser)
Občinski podrobni prostorski načrt Špice
Odlok o Spremembah zazidalnega načrta Goričca v Postojni
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Oblenk Strmca
Občinski podrobni prostorski načrt Goričica ob Stari vasi
Občinski podrobni prostorski načrt Grubence 1 KO 02/3 – del
Zazidalni načrt Ovčje staje
Stanovanjsko področje
Zapore cest
Parkiranje v mestu Postojna
Varna vožnja skozi krožišča
Način zbiranja odpadkov v občini Postojna
Zbirni center Postojna
Kmetijstvo in gozdarstvo
Gozdarstvo
Kmetijstvo
Gospodarstvo
Večja podjetja
Ostala podjetja in podjetniki
Izobraževanje
Vrtca
Osnovne šole
Osnovna šola Antona Globočnika Postojna
Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna
Osnovna šola Prestranek
Srednje in višje šole
Šolski center Postojna
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
Glasbena šola Postojna
Izobraževenje odraslih
Zavod Znanje Postojna
Vzgojni zavod Planina
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Kultura
Aktualne prireditve in razstave
Kulturni dom Postojna
Zavod Znanje Postojna
Knjižnica Bena Zupančiča Postojna
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - območna izpostava Postojna
Kulturna društva
Baletno društvo Postojna
Dekliški pevski zbor Mavrica
Društvo keramikov Gaja Postojna
Društvo likovnih ustvarjalcev Postojna
Društvo lovski oktet Javorniki Postojna
Društvo oktet Bori Postojna
Komorni godalni orkester Postojna
Kulturno športno društvo Harlekin
Folklorna skupina Torbarji Postojna
Kulturno društvo Hruško Hruševje
Kulturno društvo Slavina
Kulturno društvo Lipa Studeno
Kulturno in športno društvo Bakla
Kulturno in športno društvo Mušketirji Postojna
Kulturno umetniško društvo Planina
Mešani pevski zbor Postojna
Mešani pevski zbor Quo vadis Razdrto
Postojnska godba Postojna 1808
Vokalni oktet VEMM
Zdravstvo in sociala
Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna
Zastopnica pacientovih pravic
Psihološko in psihoterapevtsko svetovanje
Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna
Varstveno delovni center Postojna
TALITA KUM Zavod Postojna
Center za socialno delo Postojna
Društva
Šport in rekreacija
Šport na Postojnskem (iz knjige Edvarda Progarja st.)
Klubi in društva
Športno kulturno turistično društvo Šmihel pod Nanosom
Športni park Postojna
Turizem
Zemljevid mesta
Mesto Postojna
Turistične agencije
Kompas Postojna
Relax turizem
Znamenitosti
Naravne znamenitosti
Postojnska jama
Kulturno zgodovinske znamenitosti
Predjamski grad
Slovenski kozolec toplar
Pohodništvo in kolesarjenje
Velika Krpanova pot
Jamborna pot med Planino in Razdrtim
Od izvira do štirne
TOP 10
Prenočišča
Hoteli in hostel
Hotel Sport ***
Aparthotel Epicenter
Youth hostel Proteus
Apartmaji in kampi
Apartma - Jager Iztok
Apartma - sobe - Ivica Grmek
Apartma "Krašna" **
Turistično naselje Pivka jama
Grad Prestranek
Mirjam penzion & kamp
Turistične kmetije
Turistična kmetija Hudičevec
Turistična kmetija Dolenc
Gostišča
Gostilna Požar
Zasebne sobe
Antončič Bojan
Bizjak Ivana
Čehovin Jerko
Čič Edvin
Gorup Majda
Gril Mira
Grmek Ivica
Jager Iztok
Jurca Amalija
Marolt Darinka
Mihelčič Ivanka
Posega Irena
Požar Boris
Požar Jure
Ribnikar Štefka
Sajovic Silva
Sobe Nerma
Vasiljev Justa
Verbič Zdravko
Petkovšek Benjamin
Petkovšek Marija
Šefic Anton
Gril Ivanka
Kapelj Vladimira
Korošec Marija - Ana K.
Logar Dragica
Sanabor Darko
Mirjam penzion
Planinske koče
Vojkova koča na Nanosu (1240 m)
Restavracije in gostilne
Gostilna ob kaminu
Gostilna Požar
Gostilna Na mostu Prestranek
Jamski dvorec in Restavracija Proteus
Okrepčevalnica Grad Prestranek
Restavracija Pivka jama
Picerije
Picerija Čuk
Picerija Minutka
Picerija - Bar Bekar
Avio pub pizzerija
Ostala ponudba
Taksi
Safari izleti
Turistična zveza in društva
Turistična zveza Brkini, Kras, Notranjska
Turistično društvo Postojna
TŠKD "Tisa - Nanos"
Turistično društvo Erazem Predjamski
Društvo sodobnega turizma
Društvo za gostinstvo in turizem
Turistično društvo Landol
Pošlji elektronsko razglednico
Virtualni sprehod po občini
Zaščita in reševanje ter civilna obramba
DEFIBRILATORJI V OBČINI POSTOJNA
Policijska postaja Postojna
Aktualne novice-sporočila za javnost
Preventivne akcije
Policist, moj prijatelj
Uporaba pirotehničnih izdelkov
Policijski okoliš Postojna - prvi policijski okoliš
Policijski okoliš Prestranek
Policijski okoliš Podgora
Predstavitev policijskega okoliša
Aktualne preventivne akcije in predavanja
VARNA POT V ŠOLO
Statistični podatki
Prejemniki priznanj in nazivov Občine Postojna
  Občina
Župan
Dosedanje vodstvo občine
Podžupana
Občinski svet
Delovno področje občinskega sveta
Člani občinskega sveta
Člani občinskega sveta v mandatu 2014 - 2018
Člani občinskega sveta v mandatu 2010 - 2014
Člani občinskega sveta v mandatu 2006 - 2010
Člani občinskega sveta v mandatu 2002 - 2006
Odbori in komisije
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Odbor za družbene dejavnosti
Statutarno pravna komisija
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
Odbor za okolje in prostor
Proračun občine
Proračun za leto 2015 - sprejet 23.12.2014
Zaključni račun proračuna za leto 2014
Proračuni občine Postojna 2003-2014
Proračun občine Postojna za leto 2013
Proračun občine Postojna za leto 2012
Proračunu občine Postojna za leto 2011
Proračun občine Postojna za leto 2010
Proračun za leto 2014 - sprejet 17.12.2013
Proračun občine Postojna za leto 2009
Rebalans proračuna za leto 2009 - junij 2009
Rebalans proračuna za leto 2009 - 26.2.2009
REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2009 - 5. 12.2008
VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2009
Proračun za leto 2009 - posredovan v obravnavo na 11. sejo občinskega sveta
Predlog proračuna za leto 2009
Proračun občine Postojna za leto 2008
Zaključni račun proračuna za leto 2008
Rebalans proračuna za leto 2008
VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2008
Proračun za leto 2008 - posredovan v obravnavo na 11. sejo občinskega sveta
Predlog proračuna za leto 2008
Zaključni račun prororačuna za leto 2013
Proračun občine Postojna za leto 2007
Rebalans proračuna za leto 2007
Proračun Občine Postojna za leto 2007 - sprejet 21.12.2006
Druga obravnava odloka o proračunu občine Postojna za leto 2007 - 21.12.2006
Prva obravnava Odloka o proračunu občine Postojna za leto 2007 - 4.12.2006
Predstavitev proračuna - 21.11.2006
Proračun Občine Postojna za leto 2006
Zaključni račun proračuna za leto 2006
Proračun Občine Postojna za leto 2005
Proračun Občine Postojna za leto 2004
Seje občinskega sveta v mandatu 2014 - 2018
6. seja občinskega svet - 21.5.2015 - ZAKLJUČENA
1. izredna seja občinskega sveta - 19.5.2015 - ZAKLJUČENA
5. seja občinskega sveta - 9.4.2015 - ZAKLJUČENA
2. dopisna seja občinskega sveta - 27.2.2015 - ZAKLJUČENA
4. seja občinskega sveta - 19.2.2015 - ZAKLJUČENA
3. seja občinskega sveta - 23.12.2014 - ZAKLJUČENA
2. seja občinskega sveta - 8.12.2014 - ZAKLJUČENA
1. seja občinskega sveta (konstitutivna) - 6.11.2014 - ZAKLJUČENA
KOLEDAR SEJ OBČINSKEGA SVETA V LETU 2015
Seje občinskega sveta v obdobju 2002 - 2014
Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014
20. seja občinskega sveta - 8.7.2014 - ZAKLJUČENA
19. seja občinskega sveta - 8.4.2014 - ZAKLJUČENA
18. seja občinskega sveta - 3.3.2014 - ZAKLJUČENA
17. seja občinskega sveta - 17.12.2013 - ZAKLJUČENA
1. izredna seja občinskega sveta - 12.11.2013 - ZAKLJUČENA
16. seja občinskega sveta - 24.9.2013 - ZAKLJUČENA
15. seja občinskega sveta - 9.7.2013 - ZAKLJUČENA
Posnetek seje
14. seja občinskega sveta - 11.4.2013 -ZAKLJUČENA
Posnetek 14. seje
13. seja občinskega sveta - 12.3.2013 - ZAKLJUČENA
Posnetek 13. seje
12. seja občinskega sveta - 11.12.2012 - ZAKLJUČENA
Posnetek 12. seje
11. seja občinskega sveta - 26.9.2012 - ZAKLJUČENA
Posnetek 11. seje
10. seja občinskega sveta - 3.7.2012 - ZAKLJUČENA
Posnetek 10. seje
9. seja občinskega sveta - 12.4.2012 - ZAKLJUČENA
8. seja občinskega sveta - 13.3.2012 - ZAKLJUČENA
Posnetek 8. seje
7. seja občinskega sveta - 19.12.2011 - ZAKLJUČENA
Posnetek 7. seje
6. seja občinskega sveta - 4.10.2011 - ZAKLJUČENA
Posnetek seje
5. seja občinskega sveta - 21.6.2011 - ZAKLJUČENA
Posnetek seje
4. seja občinskega sveta - 12.4.2011 - ZAKLJUČENA
Posnetek 4. seje
3. seja občinskega sveta - 1.2.2011 - ZAKLJUČENA
Posnetek seje
2. seja občinskega sveta - 14.12.2010 - ZAKLJUČENA
Posnetek seje
1. seja občinskega sveta - 9.11.2010 - ZAKLJUČENA
Posnetek seje
Seje občinskega sveta v mandatu 2006-2010
27. seja občinskega sveta - 6.7.2010 - ZAKLJUČENA
26. seja občinskega sveta - 22.6.2010 - ZAKLJUČENA
Posnetek seje
25. seja občinskega sveta -19.4.2010 - ZAKLJUČENA
Posnetek 25. seje
24. seja občinskega sveta - 30.3.2010 - ZAKLJUČENA
Posnetek 24. seje
23. seja občinskega sveta - 18.2.2010 - ZAKLJUČENA
Posnetek 23. seje
22. seja občinskega sveta - 14.12.2009 - ZAKLJUČENA
Posnetek 22. seje
21. seja občinskega sveta - 21.7.2009 - ZAKLJUČENA
Posnetek 21. seje
20. seja občinskega sveta - 16.6.2009 - ZAKLJUČENA
Posnetek 20. seje
10. dopisna seja - 27.5.2009 - ZAKLJUČENA
19. seja občinskega sveta - 6.5.2009 - ZAKLJUČENA
Posnetek 19. seje
18. seja občinskega sveta - 7.4.2009 - ZAKLJUČENA
Posnetek 18. seje
17. seja občinskega sveta - 26.2.2009 - ZAKLJUČENA
Posnetek 17. seje
16. seja občinskega sveta - 16.12.2008 - ZAKLJUČENA
POSNETEK 16. SEJE
15. seja občinskega sveta - 29.10.2008 - ZAKLJUČENA
POSNETEK 15. SEJE
9. dopisna seja - 1.8.2008 - ZAKLJUČENO
14. seja občinskega sveta - 8. 7. 2008 - ZAKLJUČENA
POSNETEK 14. SEJE
8. dopisna seja - 27.5.2008 - ZAKLJUČENO
13. seja občinskega sveta - 14.5.2008 - ZAKLJUČENA
Posnetek 13. seje
7. dopisna seja - 8.4.2008 - ZAKLJUČENA
12. seja občinskega sveta - 18.3.2008 ZAKLJUČENA
Posnetek 12. seje občinskega sveta
6. dopisna seja - 12.2.2008 - ZAKLJUČENA
11. seja občinskega sveta- 11.12.2007 - ZAKLJUČENA
Posnetek 11. seje občinskega sveta
10. seja občinskega sveta - 14.11.2007 - ZAKLJUČENA
Posnetek 10. seje
9. seja občinskega sveta - 16.10.2007 - ZAKLJUČENA
Posnetek 9. seje občinskega sveta
5. dopisna seja - 25.9.2007 - ZAKLJUČENA
8. seja občinskega sveta - 11.9.2007 - ZAKLJUČENA
Posnetek seje
4. dopisna seja – 31.7.2007 - ZAKLJUČENA
3. dopisna seja – 24.7.2007 - ZAKLJUČENA
7. seja občinskega sveta- 12.6.2007 - ZAKLJUČENA
Posnetek seje
2. dopisna seja - 10.5.2007 - ZAKLJUČENA
6. seja občinskega sveta - 17.4.2007 - ZAKLJUČENA
Posnetek 6. seje občinskega sveta
1. dopisna seja - 26.3.2006 - ZAKLJUČENA
5. seja občinskega sveta - 20.3.2007 - ZAKLJUČENA
Posnetek 5. seje
4. seja občinskega sveta - 27.2.2007 - ZAKLJUČENA
Posnetek 4. seje
3. seja občinskega sveta - 21.12.2006 - ZAKLJUČENA
Posnetek 3. seje
2. seja občinskega sveta - 4.12.2006 - ZAKLJUČENA
Posnetek 2. seje občinskega sveta
1. seja občinskega sveta - 21.11.2006 - ZAKLJUČENA
Posnetek seje
Zapisi sej občinskega sveta
Seje občinskega sveta v mandatu 2002-2006
30. seja občinskega sveta - 20.11.2006 - ZAKLJUČENA
Posnetek seje
28. seja občinskega sveta 14.3.2006 - ZAKLJUČENA
Posnetki 28. seje občinskega sveta
10. korespondenčna seja občinskega sveta - ZAKLJUČENA
Predlog proračuna občine Postojna za leto 2006 - drugo branje
27. seja občinskega sveta - 21.12.2005 - ZAKLJUČENA
Posnetki 27. seje občinskega sveta
Predlog proračuna za leto 2005 - prvo branje 29.11.2005
26. seja občinskega sveta - 29.11.2005 - ZAKLJUČENA
Zvočni posnetek 26. seje občinskega sveta
Proračun za leto 2006 - predstavitev 8.11.2005
25. seja občinskega sveta - 8.11.2005 - ZAKLJUČENA
24. seja občinskega sveta - 18.10.2005 - ZAKLJUČENA
23. seja občinskega sveta Občine Postojna 26.7.2005 - ZAKLJUČENA
6. korespondenčna seja občinskega sveta - ZAKLJUČENA
22. seja občinskega sveta Občine Postojna 28.6.2005 - ZAKLJUČENA
21. seja občinskega sveta Občine Postojna 24.5.2005 -ZAKLJUČENA
20. seja občinskega sveta Občine Postojna 19.4.2005 - ZAKLJUČENA
19. seja Občinskega sveta Občine Postojna 16.2.2005 -ZAKLJUČENA
Proračun za leto 2005 - 2. branje
18. seja Občinskega sveta Občine Postojna 22.12.2004 - ZAKLJUČENA
17. seja Občinskega sveta Občine Postojna - ZAKLJUČENA
Proračuna za leto 2005 - predstavitev
16. seja Občinskega sveta Občine Postojna 16.11.2004- ZAKLJUČENA
15. seja Občinskega sveta občine Postojna 26.10.2004 - ZAKLJUČENA
14. seja Občinskega sveta občine Postojna 14.10.2004 - ZAKLJUČENA
5. korespondenčna seja občinskega sveta - ZAKLJUČENA
13. seja Občinskega sveta Občine Postojna 12.7.2004 - ZAKLJUČENA
4. korespondenčna seja občinskega sveta - ZAKLJUČENA
3. korespondenčna seja občinskega sveta - ZAKLJUČENA
12. seja Občinskega sveta Občine Postojna 31.5.2004 - ZAKLJUČENA
11. seja Občinskega sveta Občine Postojna 20.4.2004 - ZAKLJUČENA
11. seja Občinskega sveta Občine Postojna 15.4.2004 - PREKLICANA
10. seja Občinskega sveta Občine Postojna 7.4.2004- ZAKLJUČENA
1. Izredna seja občinskega sveta - 1.4.2004 - ZAKLJUČENA
9. seja občinskega sveta - nadaljevanje 25.3.2004 - ZAKLJUČENA
Predlog proračuna Občine Postojna za leto 2004
9. seja - 10.2.2004
ZAPISI SEJ OBČINSKEGA SVETA
Nadzorni odbor
Krajevne skupnosti
Krajevna skupnost Bukovje
Krajevna skupnost Hrašče
Krajevna skupnost Hrenovice
Krajevna skupnost Hruševje
Krajevna skupnost Landol
Krajevna skupnost Orehek
Krajevna skupnost Planina
Krajevna skupnost Postojna
Krajevna skupnost Prestranek
Krajevna skupnost Razdrto
Krajevna skupnost Slavina
Krajevna skupnost Studeno
Krajevna skupnost Šmihel pod Nanosom
Krajevna skupnost Veliko Ubeljsko
Občinska uprava
Področja dela
Uradne ure
Zaposleni in druge kontaktne osebe
O portalu
Režijski obrat Občine Postojna
Bolšji sejem
Brezplačni mestni avtobus – »Furman«
Mestna tržnica
Urejanje pokopališč in pokopališke storitve Postojna, Veliki Otok in Pri Fari
Urejanje in čiščenje javnih zelenih površin
Urejanje javne razsvetljave
Vzdrževanje javne razsvetljave
Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Gospodarske javne službe
CPK Koper d.d.
Elektro Primorska d.d. Nova Gorica
Gasilska zveza Postojna
Gozdno gospodarstvo Postojna d.d.
Kompost d.o.o.
Kovod d.o.o
Petrol-plin d.o.o
Publicus d.o.o.
Zavod za zdravstveno varstvo Koper
Zemljič Iztok dimnikarstvo s.p.
Predpisi občine
Predpisi občine po področjih
Splošni akti, simboli, prazniki
Statut Občine Postojna
Odlok o simbolih Občine Postojna
Odlok o razglasitvi 23. aprila za ljudski praznik občine Postojna - Uradni vestnik 13/58
Odlok o priznanjih in nazivih Občine Postojna
Sklep o ustanovitvi varuha bolnikovih pravic in njegovih pristojnosti
Sklep o uradnem skupnem elektronskem naslovu Občine Postojna
Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Postojna
Ožji deli občine
Odlok o določitvi območij krajevnih skupnosti v Občini Postojna
Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti Občine Postojna
Odlok o določitvi števila članov sveta KS in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Postojna
Javni sklad občine
Odlok o ukinitvi Stanovanjskega sklada občine Postojna, javnega sklada
Organi občine in drugi organi
Poslovnik Občinskega sveta Občine Postojna
Pravilnik za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
Odlok o ustanovitvi, nalogah in sestavi komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
Odlok o sestavi, nalogah, načinu dela občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Pravilnik o plačilih občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov
Občinska uprava
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Postojna
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«
Upravljanje s premoženjem občine
Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj občine Postojna
Odlok o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine
Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju Občine Postojna – služnostne pravice
Proračun občine in zaključni račun
Odlok o proračunu občine Postojna za leto 2010
Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2009
Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2011
Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2012
Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2013
Odlok o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2010
Odlok o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2011
Odlok o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2012
Odlok o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2013
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2008
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2009
Občinske javne službe
Javni zavodi
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Bena Zupančiča Postojna
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prestranek
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Globočnika Postojna
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno -izobraževalnega zavoda Glasbena šola Postojna
Odlok o ustanovitvi ZAVOD ZNANJE POSTOJNA javnega zavoda za izobraževanje odraslih, šport, kulturo in ostale družbene dejavnosti
Odlok o pripojitvi Javnega zavoda Notranjski muzej Postojna k javnemu zavodu ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod za izobraževanje odraslih, šport, kulturo in ostale družbene dejavnosti
Odlok o ustanovitvi Notranjsko-kraškega regionalnega zavoda za turizem Postojna
Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Franca Ambrožiča
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica
Gospodarske javne službe
Sklep o spremembi cen komunalnih odpadkov in končni cenik - 9.12.2009
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna
Odlok o koncesijah na področju javnih služb vzdrževanja, urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Postojna
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje določenih gospodarskih javnih služb v Občini Postojna
Odlok o organizaciji javnega podjetja Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna
Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Postojna in Občine Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna
Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Postojna
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Postojna
Sklep o soglasju k povišanju cen komunalnih storitev zbiranja, odvoza ter odlaganja odpadkov na območju Občine Postojna
Odlok o urejanju javne razsvetljave na območju Občine Postojna
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v občini Postojna
Tarifni pravilnik za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Postojna
Urejanje prostora in varstvo okolja
Urbanistično načrtovanje
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Špice
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Na Lokvi po 18/8 – del
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje POC Veliki Otok enota urejanja prostora PO 01 Veliki Otok – tehnološki park
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu »ob Pivki p 19/s 15«
Program priprave za občinski lokacijski načrt »center za ravnanje z odpadki Orehovška brda«
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Veliki Otok
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Kazarje v Postojni
Odlok o določitvi objektov za izvedbo vzdrževalnih del v območju, ki se ureja z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom center v Postojni
Prostorski izvedbeni akti
Zazidalni načrti
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Na Lokvi po 18/8 – del
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Nad Rupo PL 10 – JZ del
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Goričica ob Stari vasi – enota urejanja prostora – PO 59/5
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Grubence 1 KO 02/3 del in severne dostopne ceste
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje POC Veliki Otok enota urejanja prostora PO 01 Veliki Otok – tehnološki park
Odlok o Zazidalnem načrtu soseske pod Tržaško cesto v Postojni
Odlok o spremembah zazidalnega načrta Goričca v Postojni
Odlok o Zazidalnem načrtu za območje stanovanjske gradnje “Ovčje staje” Postojna
Skupinska dokumentacija
Odlok o skupinski lokacijski dokumentaciji za dopolnilno stanovanjsko pozidavo v naselju Hrašče
Ureditveni pogoji
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center v Postojni
Odlok o ureditvenem načrtu Titova cesta v Postojni
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje območja prostorske ureditve, ki se načrtuje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom stanovanjska soseska Planina
Odlok o ureditvenem načrtu »Oblenk Strmca« P2/S4
Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta “Majlont”, Postojna
Določitev imen območij in ulic
Odlok o določitvi imen naselij in ulic na območju Občine Postojna
Odlok o določitvi oblike, barve in velikosti napisnih tabel za označevanje ulic in tablic s hišnimi številkami na območju Občine Postojna
Oglaševanje
Odlok o oglaševanju v Občini Postojna
Varstvo tal, zraka in vodnih virov
Odlok o zaščitnem območju vodnega izvira Malni in vodnega zajetja pri Planini pri Rakeku
Odlok o zaščitnih območjih kamnolomov pri naselju Planina pri Rakeku in pri naselju Razdrto
Odlok o varstvenih pasovih Nanoških vodnih virov in ukrepih za zavarovanje kakovosti in količin pitnih voda
Odlok o varstvu krajevnih vodnih virov v Občini Postojna
Odlok o določitvi odlagališč za odpadni gradbeni in odkopni material za območje Občine Postojna
Gospodarjenje s prostorom
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Postojna
Sklep o potrditvi programa opremljanja stavbnih zemljišč
Sklep o potrditvi programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta Poljane Postojna
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta POC Veliki Otok – II. in III. faza
Pravilnik o oblikovni podobi objektov in vplivu objektov in naprav
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Postojna
Odlok o oglaševanju v Občini Postojna
Pogoji za zagotavljanje možnosti plakatiranja v času volilne kampanje na območju Občine Postojna
Odlok o predkupni pravici Občine Postojna
Odlok o ureditvi javne tržnice v Občini Postojna
Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega Širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
Upravljanje z energetskimi, vodovodnimi in komunalnimi objekti
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Postojna
Odlok o opravljanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo v KS Razdrto
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Postojna
Odlok o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanje in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
Sklep o ceni vode, kanalščine in čiščenja odpadnih voda
Pravilnik o določanju upravičencev za neplačevanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v kmetijskih dejavnostih na območju Občine Postojna
Komunalne dejavnosti
Odlok o načinu izvajanja zimske službe v Občini Postojna
Odlok o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin na območju Občine Postojna
Odlok o urejanju in varovanju zunanjega izgleda mesta in naselij v Občini Postojna
Pravilnik o oblikovni podobi objektov in vplivu objektov in naprav
Pokopališka in pogrebna dejavnost
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Postojna
Občinske ceste, rekreacijske in druge javne površine
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Postojna
Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Občin Postojna
Sklep o določitvi območij parkiranja in cen parkirnin
Odlok o občinskih cestah Občine Postojna
Odlok o organizaciji in načinu izvajanja javnih prevozov potnikov v mestnem prometu v občini Postojna
Požarna varnost
Odlok o varstvu gozdov pred požari
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
Redarstvo in občinska inšpekcija
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«
Javni red in mir
Odlok o javnem redu in miru v občini Postojna
Kulturna dediščina
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Postojna
Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Postojna
Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Postojna
Davki in takse
Odlok o komunalnih taksah Občine Postojna
Odlok o turistični taksi v Občini Postojna
Finančne intervencije občine
Gospodarske in kmetijske dejavnosti ter lovstvo
Odlok o izdaji obveznic občine Postojna
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Postojna
PRAVILNIK o finančnih intervencijah za kmetijstvo v občini Postojna
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Postojna
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Postojna v obdobju 2007-2013
Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Postojna
Družbene dejavnosti
Odlok o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Postojna
Pravilnik o enkratni denarni pomoči družini novorojenca v Občini Postojna
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
Pravilnik o štipendiranju
Športni programi
Pravilnik o financiranju letnega program športa v Občini Postojna
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Postojna
Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Postojna
Drugo
Odlok o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Postojna
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Postojna
Pravilnik o enkratni denarni pomoči družini novorojenca v Občini Postojna
Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Postojna
Politične stranke in svetniške skupine
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Postojna
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta občine Postojna
Gostinska dejavnost
Odlok o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Postojna
Referendumi, volitve
Leto 2009
Sklep o razpisu naknadnega referenduma
Poročilo o izidu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o praznikih Občine Postojna
Leto 2006
Sklep župana o razpisu volitev in akti Občinske volilne komisije
Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Postojna
Poročilo Občinske volilne komisije občine Postojna o izidu volitev župana Občine Postojna
Poročilo Občinske volilne komisije občine Postojna o izidu volitev za člane svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna
Leto 2002
Sklep župana o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju občine Postojna
Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Postojna
Poročilo Občinske volilne komisije občine Postojna o izidu volitev župana občine Postojna
Poročilo Občinske volilne komisije občine Postojna o izidu volitev za člane svetov krajevnih skupnosti na območju občine Postojna
Leto 1998
Sklep župana o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju občine Postojna
Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Postojna
Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev za člane svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Postojna o izidu glasovanja volitev za župana občine Postojna
Poročilo o izidu svetovalnega referenduma o ukinitvi vojaškega poligona Poček na območju Občine Postojna, dne 15.10.2000
Svetovalna pisarna ENSVET Postojna
AKTUALNO
RAZPISI
CENE ENERGIJE
POVEZAVE
Katalog informacij javnega značaja
1. Osnovni podatki o katalogu
2.Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga in način dostopa do informacij
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Razvojni dokumenti
Občinski prostorski načrt
Lokalni energetski koncept
Občinski program varnosti
  Projekti
Projekti v teku
,,Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje''
ENERGETSKA SANACIJA ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA
MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR NOTRANJSKO – KRAŠKE REGIJE
OBČINA POSTOJNA ZOPET USPEŠNA NA ČEZMEJNEM RAZPISU
Obnova prostorov Podružnične osnovne šole Antona Globočnika in vrtca v Planini
Obnova Zelene dvorane v Postojni
Infrastrukturno omrežje v POC Veliki Otok
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda porečja Ljubljanice
Izvedeni projekti
Notranjski muzej Postojna
Notranjski muzej Postojna-oprema z zunanjo ureditvijo
Osnovna šola in vrtec Prestranek
Prenova starega mestnega jedra Majlont v Postojni
Ureditev ceste Hruševje- Orehek- Prestranek z odsekom ceste Prestranek- Koče
Ureditev Reške ceste, Tržaške in Kosovelove ulice v Postojni
Urejanje mestnega jedra Postojne
Občinski prostorski načrt Občine Postojna
Javno naznanilo OPN Postojna javna razgrnitev
Izdaja novih razglednic z motivi Postojne
Mestna blagajna - plačevanje položnic brez provizije
Mestna tržnica
Ogrevanje javnih zavodov na lesno biomaso
Novo parkirišče pri pokopališču v Postojni
Novogradnja osnovne šole Prestranek
Izgradnja večnamenske dvorane pri O.Š. Hruševje
Obnova stavbe avtobusne postaje v Postojni
Obnova Jamske ceste z ureditvijo promenadne poti
Ureditev osrednjega mestnega trga
Prenova Trga padlih Borcev
Prenova urbane opreme na Novem trgu pred Primorko
Izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Postojna
Varčnejša in učinkovitejša javna razsvetljava
Oživitev Jamborne ceste
  Razpisi in objave
Javni razpisi, javna naročila in javne objave
Aktualni javni razpisi, javna naročila in javne objave
Javno naročilo - Ureditev infrastrukture na spodnjem delu Javorniške poti v Postojni
Javno naročilo - Ureditev infrastrukture na spodnjem delu Javorniške poti v Postojni- II. faza
Javno naročilo - UREDITEV KOMUNALNE OPREME RAKITNIK - ČN POSTOJNA
Javno naročilo - Vzdrževanje javne razsvetljave 2015 - 2017
JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO NEPREMIČNIN Z JAVNIM ZBIRANJEM PONUDB - 12.5.2015
Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ravnanja z azbestnimi odpadki
JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav - 12.1.2015
Prejemniki sredstev proračuna po javnih razpisih
Prejemniki sredstev proračuna po javnih razpisih za leto 2014
Prejemniki sredstev proračuna po javnih razpisih za leto 2013
Prejemniki sredstev proračuna po javnih razpisih za leto 2012
Prejemniki sredstev proračuna po javnih razpisih za leto 2011
Prejemniki sredstev proračuna po javnih razpisih za leto 2010
Prodaja in oddaja občinskega premoženja
Namera o sklenitvi neposrednih kupoprodajnih pogodb - 19.5.2015
Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe - 14.5.2015
Namera o sklenitvi neposrednih kupoprodajnih pogodb - 29.5.2015
Namera o sklenitvi najemne pogodbe- 14.5.2015
Namera o sklenitvi neposredne zakupne pogodbe - 4.5.2015
Prednostna lista za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem - 24.10.2014
Objave prostih delovnih mest
  Prireditve in akcije
GLEDALIŠKI ABONMA IN OTROŠKI ABONMA MALI MEDO 2014 / 15
  E-občina
Upravni postopki
Geografski informacijski sistem
E-točke
  Povezave od A do Ž
© Občina Postojna | O avtorjih