Območna obrtna zbornica Ruše

Jamnikova ulica 2

2342 Ruše

Tel.: 02 661 03 51

Faks: 02 661 03 51

E-pošta: tatjana.kocmut@ozs.si

Spletna stran: https://www.ozs.si/ooz/ruse