Kulturna ponudba

Ruše imajo bogato kulturno dediščino, posledično pa so vsa leta pazljivo gojili predanost kulturnim dejavnostim, ki še dandanes predstavljajo vsakdan marsikaterega občana. Veliko število kulturnih društev, klubov, zvez, družin in združenj je dokaz, da nam vedno znova uspe generacijsko izročiti tradicije in šege, ki jih bodo gojili tudi naši zanamci.

Pojem kulture je širok. Zajema vsakršno dejavnost, ki pripomore k duhovni blaginji posameznika ali družbe. Temu je namenjena tudi ruška izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD OI Ruše), ki skrbi za kulturni razvoj lokalne skupnosti.


JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - OBMOČNA IZPOSTAVA RUŠE

Falska cesta 24

2342 Ruše

Tel.: 02 66 88 530

Faks: 02 66 88 531

E-pošta: oi.ruse@jskd.si

Spletna stran: http://www.jskd.si/


MARIBORSKA KNJIŽNICA

Rotovški trg 2

2000 Maribor

Tel.: 02 235 21 00 (uprava), 02 235 21 03 (izposoja)

E-pošta: info@mb.sik.si

Spletna stran: http://www.mb.sik.si/


KNJIŽNICA JANKA GLAZERJA RUŠE

Falska cesta 24

2342 Ruše

Tel.: 02 630 07 62

E-pošta: enota.r@mb.sik.si

Spletna stran: http://www.mb.sik.si/vsebina.asp?lang=sl&str=295


KNJIŽNICA BISTRICA OB DRAVI

Ulica 27. decembra 2

2345 Bistrica ob Dravi

Tel.: 02 630 07 63

E-pošta: enota.bi@mb.sik.si

Spletna stran: http://www.mb.sik.si/vsebina.asp?lang=sl&str=296