Zdravstvo in socialno varstvo

V Zdravstvenem domu Ruše, Stadionska ulica 4, 2342 Ruše, se izvaja na primarni ravni vrsta služb, katerih izvajalec je Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (v nadaljevanju ZD Maribor) in koncesionarji.


Shema zdravstvenih služb

SPLOŠNA MEDICINA

1. Marija MILOVIĆ-MIHAJLOVIČ, dr. med., spec. druž. med./ZD Maribor Tel. 02/663 81 01,  http://www.zd-mb.si/Storitve/Zdravniki?id=13067#doctorAnchor

2. Ina HEGEDIČ, dr. med./koncesionar Tel. 08/281 12 16, https://www.itis.si/splosna-ambulanta-ina-hegedic-dr-med?6367246

3. Edvard KOS, dr. med./koncesionar Tel. 02/603 64 97, http://www.rabim.info/edvard-kos-zasebna-specialisticna-ambulanta-146735

4. Primož KUHAR, dr. med., spec./koncesionar, od 1.10.2015 ima referenčno ambulanto 02/603 64 96, 

https://zdravniki-zobozdravniki.net/Clan/Primoz-KUHAR-1456


MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA

1. Alem Kulenović, dr. med., spec. /ZD Maribor Tel. 02/663 81 04, 

http://www.zd-mb.si/Storitve/Zdravniki?id=13018#doctorAnchorZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO

Za otroke in mladino

1. Medizob, d.o.o./koncesionar; zobozdravnik - Gorazd Rajšp Tel. 02/444 43 00, www.medizob.si

Za odrasle

1. Andrej VIHER, dr. dent. med. /koncesionar Tel. 040 826 171https://www.cakalnedobe.si/zdravstvene-ustanove/zobozdravstvo-viher-zobozdravstvene-storitve-d-o-o-/zobozdravstvena--dejavnost-za-odrasle---protetika.html

2. Saša KOGEJ, dr. dent. med. /koncesionar Tel. 059/953 949, https://www.mojzobar.si/zasebna-zobozdravstvena-ambulanta-sasa-kogej/


NOČNA DEŽURNA ZOBOZDRAVSTVENA SLUŽBA

1. Deluje vsak dan od 20. do 24. ure, v prostorih zobnih ambulant v Ulici Kneza Koclja 10 Maribor./ZD Maribor

Za obisk plačajo občani mesta Maribor in ostalih občin ustanoviteljic ZD Maribor (med njimi je tudi občina Ruše) pavšal v višini 10,00 €, občani iz drugih občin pavšal v višini 25,00 €. Otroci pavšala ne plačajo. Tel. 02/235 66 33


VARSTVO OTROK IN MLADINE

Pediatrična ambulanta

1. Sabina ROZMAN GOLČAR, dr. med. spec. pediater/koncesionar Tel. 02/609 00 91, 

https://sabinarozman.wordpress.com/ordinacijski_ca/


VARSTVO ŽENSK

Ginekološka ambulanta

1. Mojca KOPŠE BERČIČ, dr. med., spec. gin. in porod./ZD Maribor Tel. 02/663 81 11, http://www.zd-mb.si/Storitve/Zdravniki?id=13010#doctorAnchor


PATRONAŽNO VARSTVO

1. Dragica VAJS /ZD Maribor Tel. 02/663 81 14

2. Mojca KALŠEK dipl. med. ses./koncesionar Tel. 051/625 844

3. Suzana CELAN viš. med. ses./koncesionar Tel. 040/611 765


LOGOPEDSKA AMBULANTA

1. Izvaja Center za sluh in govor Maribor, ob četrtkih


FIZIOTERAPIJA

1. Tatjana ŠOŠTARIČ, dipl. fiziot./koncesionarka Ulica Ruške čete 14, 2342 Ruše Tel. 02/661 55 55, https://www.cakalnedobe.si/zdravstvene-ustanove/sostaric-tatjana---zasebna-fizioterapija/ambulanta-za-fizioterapijo.html


LEKARNA RUŠE

Trg vstaje 7b, 2342 Ruše

Tel.: 02 669 09 00

Fax.: 02 669 09 06

E-pošta: lekarna.ruse@mb-lekarne.si

E-naslov: http://www.mb-lekarne.si/slo/prodajna_mesta/seznam_lekaren/lekarna/22/ruse


VARUH BOLNIKOVIH PRAVIC

France Prosnik, mag. klin. psihologije

Ulica heroja Tomšiča 2

2000 Maribor

Tel: 02/2282-223, 02/2201-634

E-pošta: varuh.bp-mb@maribor.si

E-naslov: http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=272


ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC

Vlasta Cafnik

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Maribor

Ljubljanska ulica 4/II

2000 Maribor

tel. številka: 02/333 12 64

E-pošta: vlasta.cafnik@nijz.si

Uradne ure:

torek od 14:00 do 18:00

sreda od 8:00 do 12:00

četrtek od 8:00 do 12:00

Kontaktni podatki za naročanje:

Tel. številka: 041 681 304

E-pošta: zpp-mb@nijz.si

Ponedeljek in sreda od 8:00 do 12:00


Socialno varstvo

CENTER ZA SOCIALNO DELO RUŠE (CSD RUŠE)

Šolska ulica 16a

2342 Ruše

tel: (02) 673 01 50

fax: (02) 673 01 61

e-pošta: gpcsd.ruse@gov.si

Spletna stran: www.csd-ruse.si

Uradne ure:

pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure

pet.: od 8.00 do 12.00 ure

V torek in četrtek ni uradnih ur.