Vzgoja in izobraževanje

V Občini Ruše damo veliko na izobrazbo. Navsezadnje smo Unicefovo otrokom prijazno mesto, kar pomeni, da se nadvse trudimo, da se mladina lahko odlično izobražuje že v lokalnem okolju.

Del naše lokalne skupnosti so štiri institucije, ki tako ali drugače skrbijo za akademski razvoj otrok.


Predšolska vzgoja

Vrtec Ruše

Šarhova pot 8

2342 Ruše

Tel.: 02 661 61 81

Tel.: 040 429 070

E-pošta: vrtec.osmbjg@guest.arnes.sivrtec.ruse@gmail.com

Spletna stran: http://www.vrtec-ruse.si/

 

Vrtec Bistrica ob Dravi 

Ulica 27. decembra 8

2345 Bistrica ob Dravi 

Tel.: 02 661 21 01

E-pošta: vrtec.osmbjg@guest.arnes.sivrtec.bistrica@krs.net

Spletna stran: http://www.vrtec-ruse.si/


Osnovnošolsko izobraževanje

Osnovna šola Janka Glazerja Ruše

Lesjakova ulica 4

2342 Ruše

Tel.: 02 669 0480 (tajništvo)

Faks: 02 669 04 96

E-pošta: OS-J.glazerja-ruse@guest.arnes.si

Spletna stran: http://www.glazer.si/


Srednješolsko izobraževanje

Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše

Šolska ulica 16

2342 Ruše

Tel.: 02 63 00 800

Faks: 02 63 00 801

E-pošta: info@gimnazija-ruse.org

Spletna stran: http://www.gimnazija-ruse.org/


Glasbeno izobraževanje

Konservatorij za glasbo in balet Maribor

Mladinska ulica 12

2000 Maribor

Tel.: 02 228 72 80

E-pošta: info@konservatorij-maribor.si

Spletna stran: www.konservatorij-maribor.si

 

Dislocirani oddelek Ruše

Falska cesta 15

2342 Ruše