Usmeritve pri izvrševanju nalog na področju varstva pred hrupom

Za nadzor je pristojna Skupna občinska uprava Maribor

Delovno področje - HRUP 

Obrazci in vloge na povezavi v rubriki Varstvo okolja