Pogrebna in pokopališka dejavnost

Pogrebna in pokopališka dejavnost

 

YAMACO d.o.o., pogrebne storitve

Masarykova ulica 16

2000 Maribor

 

Telefon:  02 320 41 70

Faks:  02 320 41 71

Mobitel:  041 679 322

E-pošta:  yamaco.info@siol.net

Spletna stran: www.yamaco.eu

 

opravlja v občini Ruše

-         24 urno dežurno pogrebno službo, na osnovi sklenjene koncesijske pogodbe, ki je obvezna gospodarska javna služba, ter je edini pristojen za prevzem vseh oseb, umrlih na območju občine Ruše. V primeru smrti na domu v občini Ruše, pokličete pogrebno podjetje Yamaco d.o.o. Maribor, kjer dobite tudi vse ostale informacije.

24 urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh: 

-         pokopališke in pogrebne storitve na pokopališču v Rušah in na Smolniku, na podlagi sklenjene pogodbe.

V času trajanja epidemije še vedno velja sprememba protokola pogrebne slovesnosti, in sicer:

-         na pogrebu so prisotni izvajalci pogrebne slovesnosti in družinski člani pokojnega,

-         pogrebno slovesnost lahko spremljajo izvajalci, ki nastopajo posamezno (igranje  trobente,  solo pevec, govornik, fotograf).

Pisarna  podjetja Yamaco deluje normalno, po ustaljenem delovnem času, kakor tudi 24-urna dežurna služba.

  

Pokopališče ureja in vzdržuje:

OBČINA RUŠE  Režijski obrat

Mariborska cesta 3

2342 Ruše

Telefon:  02 671 93 31