DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

 

 

Katja Markač Hrovatin, univ. dipl. prav.

Tel: 02 673 05 00

katja.hrovatin@ruse.si

 

 


ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 

Vodja oddelka - višja svetovalka I

Tanja Kocjan

Tel.: 02 669 06 57

tanja.kocjan@ruse.si

 

Tajnica funkcionarja V

Nina Kolar

Tel.: 02 669 06 50

urad.zupanje@ruse.si

 

Višja svetovalka I

mag. Truda Vene

Tel.: 02 671 93 37

truda.vene@ruse.si

 

Višja svetovalka III

Urška Pergarec

Tel: 02 669 06 44

urska.pergarec@ruse.si

 

Strokovna sodelavka VI

Olga Malec

Tel.: 02 669 06 49

olga.malec@ruse.si


Strokovna sodelavka VI

Tinka Očko

Tel. 02 671 93 40

tina.ocko@ruse.si


Sprejemna pisarna - Strokovna sodelavka VI

Ksenija Šef

Tel: 02 669 06 40

ksenija.sef@ruse.si


Strokovna sodelavka VI

Hedvika Potočar

Tel: 02 669 06 42

hedvika.potocar@ruse.si

 

Administratorka V

Marjana Blažke

Tel.: 02 669 06 53

marjana.blazke@ruse.si

 

Administratorka V

Laura Šoštarič

Tel: 02 669 06 56

laura.sostaric@ruse.si

ODDELEK ZA GOSPODARSTVO, FINANCE, KOMUNALO, OKOLJE IN PROSTOR

 

Vodja oddelka - višji svetovalec I

mag. Saša Ajd

Tel.: 02 669 06 41

sasa.ajd@ruse.si


Višja svetovalka I

Barbara Ferlic

Tel: 02 669 06 43

barbara.ferlic@ruse.si

 

Višji svetovalec I

Boštjan Petek

Tel: 02 669 06 45

bostjan.petek@ruse.si

 

Višja svetovalka III

Nataša Potočnik Čertalič

Tel: 02 669 06 58

natasa.potocnik-certalic@ruse.si

 

Svetovalka II

Mojca Savicki

Tel: 02 669 06 59

mojca.savicki@ruse.si

 

Višja referentka I

Lidija Kotnik

Tel.: 02 671 93 31

lidija.kotnik@ruse.si


Finančnica V

Andreja Kotnik

Tel: 02 671 93 39

andreja.kotnik@ruse.si


Finančnica V

Liljana Podlogar

Tel: 02 671 93 39

liljana.podlogar@ruse.si

 

 

REŽIJSKI OBRAT

Vodja režijskega obrata - višji svetovalec II

Anton Gmeiner

Tel.: 02 671 93 30

anton.gmeiner@ruse.si

 

Strokovni sodelavec VII/1

Andrej Gašparič

Tel.: 02 671 93 42

andrej.gasparic@ruse.si


Administratorka V

Marija Banfič

Tel.: 02 671 93 35

marija.banfic@ruse.si

 

Delovodja V

Anton Kosar

Tel.: 02 671 93 33

 

Gradbeni tehnik V

Metka Šibila

Tel.: 02 671 93 42

 

Fredo Flakus, inštalater IV

Gregor Košnik, serviser IV

Ivan Hajd, vzdrževalec IV

Boštjan Marn, komunalni delavec II

Vlasta Sivec, vzdrževalka IV

Anamarie Steiner, vzdrževalka IV

Franc Štelcl, Vzdrževalec IV

Dušan Zajfrid, komunalni del. II

Goran Šmon, komunalni del. II

Milan Vinšek, komunalni del. II

Marija Šamec, čistilka II

Maksimiljan Kompoš, čistilec I

Anka Pivec, čistilka I

Silvana Štelcl, čistilka I