LAS DRAVA

LOKALNO AKCIJSKA SKUPINA V OBČINAH SELNICA OB DRAVI, LOVRENC NA POHORJU IN RUŠE

 

LAS DRAVA

PROJEKTI

- Ustvarjanje športne platforme in prepoznavnosti občine

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je, 24. oktobra 2016, izdalo odločbo o potrditvi Lokalne akcijske skupine Drava - LAS DRAVA in Strategije lokalnega razvoja.