POSLANICA ŽUPANJE OB DNEVU REFORMACIJE IN DNEVU SPOMINA NA MRTVE

Spoštovane občanke in spoštovani občani,

praznujemo dan reformacije, ki je v Sloveniji državni praznik v spomin na 31. oktober 1517, ko je nemški duhovnik Martin Luther, v Wittenbergu, razglasil 95 tez. Reformacija, ki je sledila, je privedla do velikega razkola v cerkvi, ki se je kasneje, tudi skozi vojne, zapisala v zgodovino takratne Evrope. Luthrova zahteva, da naj vsak vernik sam bere Sveto pismo v svojem materinem jeziku, je pomembno vplivala na razvoj slovenske književnosti s Primožem Trubarjem, ki je leta 1550 izdal prvo slovensko knjigo Katekizem in ji kasneje dodal še Abecednik.

Reformacija je pomembno vplivala na kulturni razvoj Slovencev, zato vse od leta 1992 ta dan obeležujemo kot državni praznik. Ključno sporočilo reformacije je bilo in je ostalo poudarjanje pomena človeka kot posameznika, njegove svobode in odgovornost.

Letošnje leto je posameznikom in družbi prineslo nove izzive, kjer se prepletata ključni sporočili reformacije – svoboda in odgovornost. Ti dve vrednoti že dolgo nista doživeli takšne soodvisnosti, od katere bo odvisna naša prihodnost, ki si jo pišemo sami.

Reforma pomeni sprememba in letošnje leto je leto globalnih sprememb. Naš način življenja se je spremenil, spremenile so se navade, ki so globoko zakoreninjene v človeško zavest. Ob vsaki reformi pa je pomembno ohraniti temeljne principe humanosti, sicer reformacija postane deformacija. Z mislijo na osnovno sporočilo protestantizma Vam čestitam ob Dnevu reformacije in želim, da bi bilo tudi to vodilo skozi naša življenja.

Epidemija in predpisani ukrepi so letos posegli tudi v obeleževanje Dneva spomina na mrtve, 1. novembra, ki bo sledil Dnevu reformacije. To je dan, ko se še posebej spominjamo vseh, od katerih smo se poslovili in tistih, ki so žrtvovali svoje življenje za skupno dobro, svoja prepričanja in ideale. To je dan, ko se spominjamo tistih, ki smo jih imeli radi, ki so tako ali drugače zaznamovali naše življenje, a so v nekem trenutku v preteklosti izgubili boj z življenjem. Dan spomina na mrtve bo tudi letos, ne glede na omejitve, služil temeljnemu namenu – ohranjanju spomina na naše najbližje. Z mislijo na tiste, ki jih ni med nami bomo obeležili spomin na njih, ob primerni priložnosti obiskali njihov grob in jim tudi na simboličen način izrazili zahvalnost in spoštovanje.

Želim vam mirno doživetje prihajajočih praznikov v želji po ohranitvi vseh vrednot, ki jih simbolizirata prihajajoča praznika. Pazite nase, na vaše bližnje ter na najbolj izpostavljene in ranljive med nami.

Ostanite Zdravi in Vse Dobro