Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi splošnega akta - Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Ruše