Polovična zapora Špengove ulice

 

OBVESTILO O POLOVIČNI ZAPORI CESTE

 

Spoštovani.

 

Zaradi ureditve kanalizacijskega odcepa v območju ceste bo izveden prekop asfaltne površine v Špengovi ulici v naselju Ruše. Na odseku ceste zahodno od h. št. Špengova ulica 19 bo v petek, 20. 11. 2020 v času od 9. – 17. ure, urejena polovična zapora cestišča.