OBVESTILO ZA ŠOLARJE IN DIJAKE TER NUJNO VARSTVO ZA OTROKE

Od 9. novembra naprej bo pouk organiziran na daljavo.

  • V času pouka na daljavo se bo šolarjem in dijakom, s stalnim prebivališčem v Občini Ruše, ki so upravičeni do subvencioniranega obroka, omogočil dnevni TOPLI OBROK. Kosilo bo možno prevzeti osebno, vsak dan do 12.00, v kuhinji OŠ Janka Glazerja. Posode morajo zagotoviti odjemalci sami.
  • Prijave za kosilo se sprejemajo do NEDELJE, 8. 11. 2020, do 12.00, na naslov miro.jausovec@glazer.si. Do kosila so upravičeni vsi otroci in dijaki s stalnim prebivališčem v Občini Ruše, ki so upravičeni do subvencioniranega obroka v času pouka ter pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka).
  • VRTEC RUŠE, na podlagi sklepa županje, še naprej zagotavlja NUJNO VARSTVO OTROK za starše, ki varstvo nujno potrebujejo.

Več informacij starši prejmejo na spletni strani šole https://www.glazer.si/novo-obvestilo-5-11-2020/.

Foto: https://www.shutterstock.com/