Obvestilo o izvedbi javne obravnave OPPN za del enote urejanja prostora (EUP)Ru04 v naselju Smolnik (ID. št. PIA:1406)

 

OBVESTILO

o izvedbi javne obravnave

občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)

za del enote urejanja prostora (EUP) Ru04 v naselju Smolnik

(ID. št. PIA: 1406)

 

Občane in občanke, lastnike nepremičnin in ostalo zainteresirano javnost obveščamo, da bo javna obravnava osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del enote urejanja prostora (EUP) Ru04 v naselju Smolnik (ID. št. PIA: 1406), ki je bila predvidena 2. 11. 2020, ob 16.00 uri, v Domu kulture Ruše, na Falski cesti 24 v Rušah in je bila zaradi bolezni odpovedana, izvedena 18. 11. 2020, ob 16.00 uri z videokonferenco.

Za sodelovanje na razpravi (konferenci) je potrebno z elektronsko pošto na naslov barbara.ferlic@ruse.si sporočiti elektronski naslov, na katerega bo posredovano povabilo na konferenco.

Za ostale informacije v zvezi s potekom konference lahko kontaktirate Barbaro Ferlic na telefonski št. 02 669 0643 ali na zgoraj napisanem elektronskem naslovu.