Obnova Trga vstaje v Rušah

OBNOVA TRGA VSTAJE V RUŠAH – sporočilo za javnost

 

Po predhodno pridobljenem gradbenem dovoljenju so se v okviru obnove Trga vstaje v Rušah 12. novembra 2020 pričela prva pripravljalna dela.

 

Odstranila so se določena drevesa skladno z arboristično oceno stanja, postavljena je varovalna ograja. Začasno so se odstranili spominski plošči in spomenik pred staro kaplanijo, ki bodo relocirani na bolj ustrezno lokacijo trga.

 

Rekonstrukcija ne predvideva le površinske obnove trga. Preverila in po potrebi se bo prenovila obstoječa komunalna infrastruktura, dogradila nova infrastruktura glede na novi namen in potrebe na trgu. Izvedeno bo nižanje terena na severni strani območja ob župnijskem objektu. Teren se bo postopno dvigoval na obstoječo višino pločnika ob regionalni cesti. Predvideno je poenoteno tlakovanje obeh delov območja in zeleni otoki ob obstoječih velikih drevesih ter umestitev urbane opreme.

 

Zaradi neposredne bližine državne ceste bo v času izvajanja del promet speljan po Gimnazijski ulici. Promet v območju gradbišča ne bo mogoč, ves čas pa bo možna hoja po zavarovanih poteh ob stavbah.

 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in strpnost zaradi sprememb prometnega režima.