Javno naznanilo - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v občini Ruše