1 2 3

Izgradnja čistilne naprave Sečovlje II. faza s kanalizacijo

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Izgradnja čistilne naprave Sečovlje II. faza s kanalizacijo.


POROČILO O OPERACIJI
Izgradnja čistilne naprave Sečovlje II. faza s kanalizacijo
SOFINANCIRANE S SREDSTVI EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE
OPERATIVNI PROGRAM KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV ZA OBDOBJE 2007-2013
4. RAZVOJNA PRIORITETA »RAZVOJ REGIJ«
4.1 PREDNOSTNA USMERITEV »REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI«

Osnovni namen investicije je ohranjanje in varovanje okolja, ki bo omogočalo dolgotrajne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

To predstavlja osnovo za nadaljnji razvoj kraja, posebej še za razvoj turističnih destinacij. S predvideno investicijo bo Občina Piran na svojem območju pomembno prispevala k realizaciji prevzetih obveznosti Slovenije za varstvo okolja po direktivah EU.

Z novo urejeno okoljsko infrastrukturo se prebivalcem naselij Parecag in Sečovlje zagotovi celovito zbiranje odpadnih vod in zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov.

Neposredni cilji investicije je izgradnja nove čistilne naprave Sečovlje II. faza s kapaciteto 2000 PE, ki bo zamenjala sedanjo dotrajano ČN s kapaciteto 1000 PE. Ob tem je predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja v dolžini 6,079km v naseljih Parecag in Sečovlje.

Celotna vrednost investicije je ocenjena na  cca 2.315.000 Eur.  Operacijo delno financira Europska unija, v višini 1.518.188,26 Eur  in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativenga programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

Preostala sredstva financiranja zagotavlja Občina Piran v proračunu za leto 2011 in 2012,  v proračunski postavki 150210  in v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2010 – 2012 pod številko OB 090-07-0166, oboje z nazivom »Izgradnja Čistilne naprave  Sečovlje II.faza s kanalizacijo«. 

Na podlagi javnega razpisa objavljenega na Portalu javnih naročil gradnjo izvaja podjetje Grafist d.o.o iz Kopra inženiring z nadzorom pa JP Okolje Piran.


Napovednik

september

07

Krajinski park Sečoveljske soline - Caserma

Ženske veslajo ... stoje

september

08

Piranski svetilnik

Razstava Svetilniki

september

02

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži