1 2 3

Varstvo osebnih podatkov

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov v Občini Piran

Na podlagi Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR) in nacionalne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP) je namen  te politike seznaniti občane Pirana ter druge posameznike o obdelavi osebnih podatkov in načinu zagotavljanja ustreznega nivoja varstva pred kršitvami.

Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran (v nadaljevanju »občina«) zbira vaše osebne podatke za namen izvajanja javnih nalog, ki jih določa zakonodaja s področja lokalne samouprave ter druga specialna zakonodaja. Evidence, ki jih za ta namen vodi, so navedene v posebnem dokumentu, ki je dostopen v prilogi tega dokumenta (Evidenca  dejavnosti obdelav osebnih podatkov - Priloga P/5.04).

Občina je edini upravljavec vaših osebnih podatkov.  Visok standard varstva osebnih podatkov je naše vodilo, zato so za zagotavljanje ustreznega nivoja varstva sprejeta ustrezna notranja pravila varstva (Pravilnik o varstvu osebnih podatkov-v pripravi) ter nadzorni mehanizmi, ki preprečujejo zlorabo ali kakršnokoli nepooblaščeno obdelavo.

Obdelava vaših osebnih podatkov je strogo omejena na obdelavo tistih zaposlenih v občini, ki vaše osebne podatke nujno potrebujejo za izvajanje delovnih nalog. V  določenih primerih vaše osebne podatke obdelujejo pogodbeni obdelovalci s katerimi ima občina sklenjeno pisno pogodbo, pristojni državni organi in nosilci javnih pooblasti v okviru izvajanja zakonskih pristojnosti ter druge osebe, ki imajo zakonsko podlago za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov. 

Za morebitna vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov in uveljavljanjem pravic, ki vam jih omogoča zakonodaja se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov mag. Renata Zatler, varstvopodatkov@piran.si, 05/671 03 67 ali preberite več v prilogi dokumenta:

- Priloga 5.2 - Politika varstva osebnih podatkov v Občini Piran,

- Priloga 5.4 - Evidenca o dejavnostih obdelave osebnih podatkov,

- Priloga 5.7 - Pravice posameznikov:
-
Obrazec 6.4 VLOGA - Zahteva posameznika za seznanitev z lastnimi podatki
-
Obrazec 6.5 VLOGA - Zahteva posameznika za dopolnitev, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenos  podatkov ali preklic  
privolitve za obdelavo osebnih podatkov


Napovednik

september

07

Krajinski park Sečoveljske soline - Caserma

Ženske veslajo ... stoje

september

08

Piranski svetilnik

Razstava Svetilniki

september

02

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži