1 2 3

Celostna prometna strategija Občine Piran

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Celostna prometna strategija Občine Piran

Eden izmed pomembnejših ciljev Evropske unije je zaustavitev nenehnega povečevanja emisij toplogrednih plinov, še zlasti v prometu. Zaveda se, da je zagotavljanje cenovno ugodne in učinkovite mobilnosti oseb in blaga ključni dejavnik za konkurenčnost notranjega trga EU, zato rešitev išče v razvoju trajnostne mobilnosti, s katero želi zmanjševati in odpravljati škodljive posledice povečanega prometa, kot so hrup, okoljska škoda, prometne nesreče, bolezni dihal, zastoji v prometu, podnebne spremembe …

Da bi pospešil razvoj in zavedanje o okolju prijaznih načinih mobilnosti, je Evropski kohezijski sklad s sofinanciranjem celostnih prometnih strategij podprl in spodbudil lokalne skupnosti, da pri načrtovanju svojega prometa razmišljajo trajnostno. Na razpis za sofinanciranje operacij Celostne prometne strategije v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije, se je uspešno prijavila tudi Občina Piran.

Ker gre za področje, ki po mnenju občank in občanov odločilno vpliva na kakovost njihovih življenj, se je občina odločila, da bo svojo prometno strategijo izdelala v sodelovanju z javnostjo. Tako je že v prvi fazi odprla 30-dnevno javno razpravo, v okviru katere so občanke in občani dobili priložnost, da s svojimi predlogi sooblikujejo prihodnjo ureditev prometa v njihovem kraju. Na posebni e-poštni naslov predlagam@piran.si, ki ga je Občina Piran odprla izključno za zbiranje predlogov občank in občanov, so izdelovalci prometne strategije iz podjetja Lineal prejeli več kot sto elektronskih sporočil z zelo različnimi predlogi. Večina se je nanašala na najbolj akutne težave starega piranskega mestnega jedra. Nekatere predloge že poznamo, drugi so bili bolj domiselni. Tako si je eden izmed predlagateljev zaželel gondolo, drugi tunel s tekočim trakom, tretji električne rolke … Prepričljiva večina predlagateljev pa se je zavzela za postopno zapiranje starega piranskega mestnega jedra za avtomobile, pod pogojem, da občina zagotovi dodatna parkirna mesta za prebivalke in prebivalce ter učinkovito povezavo med parkirišči in njihovimi domovi.

Občina Piran je v tem obdobju izvedla tudi dve javni razpravi. 11. oktobra 2016 se je skoraj sto Pirančank in Pirančanov zbralo v piranski Apollonijevi palači. Zelo dobro pa je bila obiskana tudi druga javna obravnava, ki je dan kasneje potekala v prostorih Krajevne skupnosti Lucija.

Ker celostna prometna strategija ne bo odgovarjala le na vprašanje, kako želijo prebivalci živeti v občini, temveč predvsem v kakšni občini želijo živeti, je bilo prav vsako mnenje dragoceno. Vse zbrane predloge je izdelovalec celostne prometne strategije ovrednotil z vidika ekonomske, okoljske, prostorske in tehnične sprejemljivosti. Svoje ugotovitve bo javnosti predstavil v začetku prihodnjega leta.

Pri pripravi tega ključnega dokumenta za prihodnost naše lokalne skupnosti si Občina Piran tudi v prihodnje želi aktivnega sodelovanja javnosti. Z izdelovalci celostne prometne strategije si bo prizadevala, da v sodelovanju z občankami in občani oblikuje takšen strateški dokument, ki bo Občino Piran postopoma, a učinkovito razbremenil aktualnih prometnih zagat, izboljšal mobilnost občank in občanov in jim zagotovil kakovosten življenjski prostor.


Poročila

Napovednik

september

07

Krajinski park Sečoveljske soline - Caserma

Ženske veslajo ... stoje

september

08

Piranski svetilnik

Razstava Svetilniki

september

02

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži