1 2 3

Občinski prostorski načrt (OPN)

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni prostorski akt občine, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo:

- cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine,

- načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter

- določijo pogoji umeščanja objektov v prostor.

 

OPN je prostorski akt, sestavljen iz dveh delov:

strateškega (OPN SD) in izvedbenega dela (OPN ID).

V strateškem delu Občina, na podlagi obveznih državnih izhodišč, usmeritev in pogojev ter na podlagi svojih potreb, ki jih predhodno uskladi z obveznimi izhodišči, določi splošne cilje prostorskega in siceršnjega razvoja občine, ki se nato v izvedbenem delu realizirajo skozi podrobnejšo namensko rabo in prostorsko izvedbene pogoje za pripravo projektov za gradnjo objektov, do parcele natančno.

Pobude za spremembo namenske rabe zemljišč je smiselno vlagati pred pričetkom izdelave izvedbenega dela OPN, medtem ko se pobude z vizijo in predlogi razvoja občine, vlagajo pred pričetkom izdelave strateškega dela OPN-ja.

OBVESTILO Z DNE 27. 8. 2020:

Občina Piran, gradivo v rubriki Občinski prostorski načrt (OPN), z dne 27. 8. 2020 nadomešča z novim gradivom, to je dopolnjenim osnutkom OPN Piran – strateški del (julij, 2020). Gradivo je zaenkrat delovno, saj je trenutno skupaj z Okoljskim poročilom v sklopu celovite presoje vplivov na okolje v potrjevanju pri nosilcih urejanja prostora (NUP). Gradivo je usklajeno z mnenji NUP, ki jih je Občina prejela k predhodno objavljenemu gradivu delovnega osnutka OPN Piran – strateški del (julij, 2019).


Delovni osnutek OPN - strateški del

Gradivo za hiter predogled strateškega dela OPN Občine Piran je na voljo na tej povezavi:

https://naso3.luz.si/luzdrive/d/f/494029777586364422

 

Če si želite pregledati podrobnejše gradivo, si ga lahko ogledate na tej povezavi:

https://naso3.luz.si/luzdrive/d/f/572810315851415113


Delovni osnutek OPN Piran - strateški del (julij, 2019)

Podrobnejše gradivo predhodnega delovnega osnutka OPN Piran – strateški del (junij, 2019) je za ogled še vedno na voljo na tej povezavi:

https://naso3.luz.si/luzdrive/d/f/556130293130510052


Kampanja “Skupaj, v sodelovanju za razvoj”

V prihodnje bomo objavili še več dodatnih vsebin o OPN-ju, trenutno pa izvajamo kampanjo Skupaj, v sodelovanju za razvoj, ki je namenjena preveritvi strateških ciljev OPN-ja.

V sklopu kampanje bomo pripravili interaktivne delavnice za boljše razumevanje OPN-ja in preveritev strateških ciljev, v katere bomo vključili občane in občanke. Več podrobnosti o delavnicah je na voljo na povezavi. Doslej pa smo že izvedli Virtualni posvet z mladimi o prihodnjem razvoju občine Piran.


Napovednik

september

07

Krajinski park Sečoveljske soline - Caserma

Ženske veslajo ... stoje

september

08

Piranski svetilnik

Razstava Svetilniki

september

02

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži