1 2 3

Civilna zaščita

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Zaščita in reševanje je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč. Zaščita in reševanje ter druge dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so humanitarne in nevojaške narave.

V  občinski pristojnosti pa je predvsem:
- Spremljanje nevarnosti
- Obveščanje prebivalcev o nevarnostih
- Izvajanje zaščitnih ukrepov
- Razvijanje osebne in vzajemne zaščite
- Organiziranje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ter njihovo usposabljanje.

Občina ima štab civilne zaščite, ki izvaja operativno-strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v skladu s sprejetimi načrti. Štab Civilne zaščite občine Piran sestavlja poveljnik, namestnik poveljnika, pomočnik poveljnika in trinajst članov, ki pokrivajo posamezna strokovna področja dela. Sedež štaba je na občini Piran. Štab vodi poveljnik, ki štab tudi sklicuje. Štab vodi vse aktivnosti zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, ko redne službe, ki so organizirane v prostoru ne morejo več same obvladovati položaja.

Sestava občinskega štaba civilne zaščite občine Piran

ROBERT

ZIRNSTEIN 

Poveljnik Civilne zaščite                             041 418 834

PETER VENTIN Namestnik poveljnice
KARLO RADOVAC Pomočnik poveljnice 

VASKO

KOLJESNIKOV

Član za logistiko

EDI

PEKICA

Član za logistiko 

MARINA SORTA
MATJAŽ  UKMAR Član za logistiko
DENIS BOK Član za logistiko

ARIANA

BUZLETA

Članica odgovorna za uporabo občinskih zaklonišč

ZORAN

PIHLER

Član za tehnično reševalne naloge in zaščito

DAVID 

PRIMC

Član za RKB zaščito

ROBERT

KRIŽMAN

Član za gradbene in tehnično reševalne naloge in zaščito

MIRO

GRIŽON

Član za požarno zaščito

VALENTINA

KLEMŠE

Članica za naloge s področja Zakona o RKS

ALEŠ

STUPAR

Pomočnik komandirja PP Piran

MARKO GOMBAČ Področje veterine
INGRID  LIČEN Center za socialno delo Ali želite sodelovati? 

Skladno z 18. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Civilni zaščiti lahko prostovoljno sodelujejo:

- moški in ženske, ki so stari najmanj 15 let;
- matere in samohranilci, z otrokom, ki še ni dopolnil 15 let starosti;
- moški in ženske, katerim je prenehala dolžnost iz prejšnjega člena.

V primeru, da želite sodelovati v sistemu zaščite in reševanja prosimo, da se zglasite na Občino Piran, odgovornim osebam: Vasko Koljesnikov ali Edi Pekica.

Kontakt: 05 6710 380
Elektronski naslovi: vasko.koljesnikov@piran.si ali edi.pekica@piran.si


Ocene ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami

Predstavljamo povzetke ocen ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Piran z osnovnimi zaključki o možnosti nastanka nesreč. Vabimo vas, da do 30. julija 2017 podate svoja mnenja in ugotovitve k dopolnitvi ocen ogroženosti na naslov edi.pekica@piran.si (zadeva: ocena ogroženosti). Po tem roku bodo v pripravi načrti zaščite in reševanja pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Originalni dokumenti v tiskani obliki so hranjeni na sedežu štaba CZ Piran. Dokumenti za prenos:
Napovednik

september

07

Krajinski park Sečoveljske soline - Caserma

Ženske veslajo ... stoje

september

08

Piranski svetilnik

Razstava Svetilniki

september

02

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži