1 2 3

Kanalizacijsko omrežje Vinjole Nožed

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Kanalizacijsko omrežje Vinjole - Nožed

POROČILO O OPERACIJI IZGRADNJE »KANALIZACIJSKEGA  OMREŽJA VINJOLE NOŽED«

SOFINANCIRANE IZ SREDSTEV EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ, OPERACIJA SE IZVAJA V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV ZA OBDOBJE 2007-2013, RAZVOJNE PRIORITETE »RAZVOJ REGIJ«, IZ PREDNOSTNE USMERITVE »RAZVOJ OBMEJNIH OBMOČIJ S HRVAŠKO«

Investicija zajema izgradnjo fekalnega kanalizacijskega zbiralnik N1 in priključnega zbiralnika N1-1, na območju zaselkov Nožed in Vinjole v naselju Seča, kateri se priključujejo na obstoječe kanalizacijsko omrežje vezano na čistilno napravo Piran.

Glavni cilj projekta je prevzem odpadnih voda s celotnega obravnavanega področja zaradi preprečevanja onesnaženja površinskih vodotokov in morja ter s tem zagotovitev sanitarno higienske varnosti urbaniziranih področij.

Namen investicije je ohranjanje in varovanje okolja, ki bo omogočalo dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. To pa predstavlja osnovo za nadaljnji razvoj kraja in ohranjanje poseljenosti obmejnega območja. 

Občina Piran strmi k skladnemu razvoju komunalnih dejavnosti s ciljem, da se dvigne raven komunalnih storitev in izenači komunalni standard posameznih območij v občini kot celoti. Z izvedbo investicije Občina Piran na svojem območju prispeva k realizaciji privzetih obveznosti Slovenije za varstvo okolja po direktivah EU.

Neposredni doseženi cilj investicije je izgradnja skoraj 2948m primarnega kanalizacijskega omrežja, ki bo ob izgradnji sekundarnega omrežja omogočal priklop objektov tega območja na kanalizacijsko omrežje.

Celotna investicija je bila na podlagi projektne dokumentacije in investicijskega programa ocenjena na 779.579,95 Eur brez DDV.

Sofinancerska sredstva upravičenih stroškov so v deležu 85% namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj, v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Slovenije. Z nepovratnimi sredstvi bo sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije.

Izgradnja primarnega kanalizacijskega sistema je zaključena, končani gradnji sledi tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja. Upravljavec zgrajene infrastrukture bo po pridobitvi uporabnega dovoljenja Javno podjetje Okolje Piran.Dokumenti za prenos:
Napovednik

september

07

Krajinski park Sečoveljske soline - Caserma

Ženske veslajo ... stoje

september

08

Piranski svetilnik

Razstava Svetilniki

september

02

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži