Občina Črenšovci

Četrtek, 18 Oktober 2018 16:28

VZPOSTAVITEV TEMATSKE POTI MEDOVITA

OSNOVNI LOGO PRP brez

logo eu flag
zastavaslo

 

 

 

 

žstructure logo PDL   Občina Črenšovci grb

cd crensovci

 

 

Namen operacije je ustvariti pogoje in možnosti za preživljanje prostega časa prebivalcev območja LAS v naravnem okolju.

Glavni cilj operacije je: Izboljšati infrastrukturne pogoje za preživljanje prostega časa v naravi in prostem ter povečati število ljudi ki se rekreirajo v naravi.

Ostali cilji operacije so tudi:

  • povečati vedenje o čebeli in ostalih opraševalcih ter s tem izboljšati stanje okolja in biotske raznovrstnosti
  • omogočiti razvoj API in zelenega turizma,
  • spodbuditi povezovanje ponudnikov in lokalne skupnosti,
  • omogočiti pogoje za trženje API turizma in navezujočih se izdelkov.

Začetek projekta: 6.6.2018

Konec projekta: 31.10.2018

Problem: Na ciljnem območju primanjkuje urejenih aktivnih površin ki bi bile namenjene hoji, sprehajanju, teku, druženju, igram na prostem. Primanjkujejo urejenih površine namenjenih povprečnemu prebivalcu, ki ne ne ukvarja aktivno s športom, mladim družinam in starejšim.

Rešitev: z vzpostavitvijo gibalne vasi in tematske poti bodo aktivirane občinske zelene površine, ki bodo namenjene druženju in rekreaciji v naravi tako otrok kot odraslih (gibalna vas in ki bodo hkrati vsebovala zgodbo o čebeli in bodo zasajena z medonosnimi rastlinami ter bodo med sabo povezana s potjo, ki bo potekala mimo čebelarjev z učnimi čebelnjaki in s tem pozneje omogočila tudi razvoj API turizma, ki na tem območju še ni razvit.
S to operacijo se bo obnovila, izboljšala in nadgrajevala športno-rekreativna infrastruktura ter površine za preživljanje prostega časa v naravi in na prostem ter opremila z novimi inovativnimi vsebinami prilagojenimi različnim ciljnim skupinam. Operacija bo prispevala k razumevanju pomena čebele in ostalih opraševalcev in njihovega življenja, pomena za človeka, vloge in dela čebelarjev, izdelkov iz meda, ter spodbujala prebivalce k zasaditvi medonosnih rastlin in postavitvi hotelov za žuželke.
Pot bo zanimiva tudi za obiskovalce, ki jo bodo lahko prehodili, prekolesarili, pretekli ter ob nje imeli priložnost pokusiti dobrote lokalnih čebelarjev in ostalih zainteresiranih izvajalcev različnih storitev. V pot bo vključeni tudi kulturna in naravna dediščina lokalnega okolja.

Operacija bo s pomočjo ozaveščanja prebivalcev o čebeli pripomogla h krepitvi dela čebelarjev, ohranjanju tradicije, ohranjanju pestrosti naravnega okolja, spodbujanju sejanja medonosnih rastlin v kmetijstvu (ajda, oljna ogrščica), zasaditvi medonosnih dreves (Lipa). Ozaveščala bo o nevarnosti nepravilne rabe pesticidov za čebele, seznanila prebivalce s pomenom ostali opraševalcev ter jih spodbudila k postavitvi hotelov za žuželke na lastnih vrtovih. Prav tako menimo, da bo operacija prispevala k usmeritvi prebivalcev ciljnega območja v zeleno in aktivno preživljanje prostega časa v novo ustvarjeni gibalni vasi, ki bo oblikovana iz naravnih materialov in omogoča gibanje tako otrokom kot odraslim in tudi starejši ter ranljivi populaciji. Nadalje bo ustvarila pogoje za razvoj API turizma in širše zelene turistične ponudbe. Z vzpostavitvijo učnih čebelnjakov bo ustvarila trajno ponudbo za osnovnošolce, mladino in vaščane za trajno izobraževanje s področja sonaravnega življenja s čebelo.

 

TEMATSKA-POT-MEDOVITA-ZEMLJEVID-

 

 

 

 

 

Nahajate se: Domov Projekti Medovita