Vloga za lokacijsko informacijo za določitev gradbene parcele k obstoječim objektom

Vloga za lokacijsko informacijo za določitev gradbene parcele k obstoječim objektom