Navodilo za izpolnjevanje Ponudbe za prodajo zemljišča na zavarovanem območju

Navodilo za izpolnjevanje Ponudbe za prodajo zemljišča na zavarovanem območju