Javni razpisi

Objavljeni so javni razpisi za leto 2019 za naslednja področja:

 • kultura
 • mladi
 • šport
 • turizem
 • ostala društva
 • sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti
 • dodeljevanje podpor za ohranjanje in razvoj kmetijstva
 • pospeševanje razvoja gospodarstva
 • sofinanciranje prireditev in projektov
 • sofinanciranje nakupa in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav
 • sofinanciranje priklopa na toplovodno omrežje