IZVAJANJE REDNEGA LETNEGA IN ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA OBČINSIH CEST IN JAVNIH POVRŠIN V OBČINI KOZJE V OBDOBJU 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

Popis Letno vzdrževanje 2019

Seznam cest za zimsko vzdrževanje 2019 – Sklop 2

Seznam cest za letno vzdrževanje 2019 – Sklop 1

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Popis Zimsko vzdrževanje 2019

ESPD obrazec