Posvetovalna delovna telesa

ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE OBČINE KOZJE

 • PERČIČ ERVIN (poveljnik), Kozje 143, KOZJE
  Kontaktna številka: 041/374-075
 • LUGARIČ BRANKO, Buče 31, BUČE
 • REGVAT PETRA, Buče 58a, BUČE
 • OPREŠNIK JANEZ, Lesično 5c, LESIČNO
 • ŠVAJGER ANDREAS, Kozje 138, KOZJE
 • KLADUŠEK JOŽEF , Ješovec 28a, KOZJE
 • JURGEC DUŠAN, Zagorje 17, LESIČNO

 ODBOR ZA RAZPOLAGANJE Z DODELJENIMI SREDSTVI POŽARNEGA SKLADA OBČINE KOZJE 

 • PREŠIČEK BOŠTJAN, Kozje 28, KOZJE (predsednik)
  Kontaktna številka: 041/794-045      
 • BIZJAK ALBIN, Buče 40, BUČE
 • ŠULC JERNEJ, Podsreda 97, PODSREDA
 • OPREŠNIK FRANC, Topolovo 11, LESIČNO
 • ČEBULAR DARKO , Kozje 94a, KOZJE
 • ZAKOŠEK POLONA, Pilštanj 22, LESIČNO


SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

 • IVIČ NIKOLA (predsednik), Pilštanj 49, LESIČNO
  Kontaktna številka: 031/887-420
 • CERAR LILJANA , Kozje 104, KOZJE
 • BRATUŠA BOJANA, Gradišče 6a, PODSREDA
 • JURGEC DUŠAN, Zagorje 17, LESIČNO
 • ZALOKAR MIHAEL, Zagorje 78, LESIČNO
 • MOŠKON MARIJA, Kozje 97, KOZJE


KOMISIJA ZA OCENJEVANJE ŠKODE PO NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH V OBČINI KOZJE

 • ČOKLC DANIEL (predsednik), Pešnica 38, ŠENTJUR
  Kontaktna številka: 041/324-918 ali 03/800-14-17
 • BOKALIČ FRANČIŠEK , Zdole 20, KOZJE
 • KLADUŠEK JOŽEF, Ješovec pri Kozjem 28a, KOZJE
 • KUNEJ MARTIN, Osredek 19, PODSREDA
 • LESKOVAR MARJAN, Petelinkarjeva cesta 1, KISOVEC
 • PLAHUTA FRANC, Pilštanj 35, LESIČNO
 • PLEVNIK NIVES, Lastnič 27, 3255 BUČE
 • SAMEC ROK, Obrtniška ulica 2, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH
 • VONČINA ALEN, Ješovec pri Kozjem 18, KOZJE