Županja

 

ŽUPANJA: Milenca KRAJNC, univ. dipl. inž. kmet.

Rojena: 20. 5. 1972 v Celju

E-naslov: zupanja@obcina-kozje.si

Milenca Krajnc  je po poklicu univerzitetna diplomirana inženirka kmetijstva. Diplomirala je na Fakulteti za kmetijstvo v Mariboru.

V kmetijstvu je bila zaposlena 15 let kot kmetijska svetovalka. Na področju kmetijskega svetovanja je izvajala tehnološke ukrepe za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij, spodbujala dopolnilni in dodatni dohodek na kmetijah in ostalih gospodarskih subjektih, izvajala ukrepe kmetijske in zemljiške politike ter dela na področju različnih gospodarskih in negospodarskih oblik združevanja in povezovanja na podeželju ter izvajala različne projekte programa razvoja podeželja.

Z družino živi v Vrenski Gorci. Prosti čas namenja družini in urejanju doma z okolico.

V obdobju 2006 – 2010 je bila predsednica sveta krajevne skupnosti Buče, v obdobju 2010 – 2014 pa občinska svetnica in podžupanja Občine Kozje ter članica različnih komisij in odborov.

Na lokalnih volitvah 18. novembra 2018 je bila z 51,70 % podporo volivcev ponovno izvoljena za županjo Občine Kozje.