Občinski svet

Občinski svet Občine Kozje šteje 9 članov.

statut

poslovnik