Delovna telesa

ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

 • Boštjan PREŠIČEK (predsednik)
 • Jernej JAGRIČ
 • Primož LESJAK
 • Vladislav PEČNIK
 • Filip VOLAUŠEK

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 • Jernej ŠULC (predsednik)
 • Roman GRADIŠEK
 • Andreja FERLIČ
 • Nikola IVIČ
 • Franc ŽLENDER

ODBOR ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI, UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

 • Marko KUNEJ (predsednik)
 • Anja KOSTAJNŠEK
 • Franc PLAHUTA
 • Matej KOVAČIČ

 KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 • Franc PLAHUTA (predsednik)
 • Jernej JAGRIČ
 • Anja KOSTAJNŠEK

KOMISIJA ZA PRIPRAVO STATUTA IN POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA

 • Anja KOSTAJNŠEK (predsednica)
 • Nikola IVIČ
 • Jernej ŠULC

KOMISIJA ZA KMETIJSTVO

 • Jernej JAGRIČ (predsednik)
 • Franc PLAHUTA
 • Marko MRAMOR

KOMISIJA ZA NAGRADE, PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA

 • Franc ŽLENDER (predsednik)
 • Filip VOLAUŠEK
 • Marko KUNEJ

KOMISIJA ZA PETICIJE

 • Nikola IVIČ (predsednik)
 • Boštjan PREŠIČEK
 • Mojca KOLAR