Člani občinskega sveta

Člani Občinske sveta Občine Kozje v mandatu 2018-2022:

1. Nikola Ivič, Pilštanj 49, 3261 Lesično

 

 

 

 

 

 

 

 2. Jernej Jagrič, Gorjane 17b, 3257 Podsreda

 

 

 

 

 

 

 

 3. Anja Kostajnšek, Kozje 34, 3260 Kozje

Anja Kostajnsek

 

 

 

 

 

 

 

4. Marko Kunej, Gorjane 2,  3257 Podsreda

 

 

 

 

 

 

 

 5. Franc Plahuta, Pilštanj 35, 3261 Lesično

 

 

 

 

 

 

 

6.  Jernej Šulc, Podsreda 97, 3257 Podsreda

 Jernej Sulc

 

 

 

 

 

 

 

7. Boštjan Prešiček, Kozje 28, 3260 Kozje

 Bostjan Presicek

 

 

 

 

 

 

 

8. Filip Volaušek, Kozje 100, 3260 Kozje

 

 

 

 

 

 

 

 9. Franc Žlender, Zagorje 61, 3261 Lesično