Občinska volilna komisija

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA:

Predsednica: Andreja REHER, Srebrnik 22, Bistrica ob Sotli

Namestnik predsednica: Franci STRMECKI, Podsreda 54, Podsreda

Članica: Klavdija RESNIK, Kozje 85, Kozje

Namestnica članice: Urška PLEVNIK, Ortnice 6, Buče

Članica: Mojca BEZAMOVSKI, Kozje 98a, Kozje

Namestnica članice: Miha KUŽNER, Poklek pri Podsredi 22, Podsreda

Članica: Verica PRESKAR, Gradišče 18, Podsreda

Namestnik članice: Marjan KOCMAN, Lesično 7, Lesično