Nadzorni odbor

NADZORNI ODBOR OBČINE KOZJE:

  • Milena GROBELŠEK, Kozje 102, KOZJE (predsednica)
  • Slavica ŠTUKL, Drensko Rebro 1, LESIČNO
  • Veljko KOLAR, Kozje 11, KOZJE