Sestava

SUZANA KUNST, Direktor občinske uprave
tel: 03/800-14-13
elektronski naslov: suzana@obcina-kozje.si

ANDREJA REHER, Podsekretar (pravne zadeve)
tel: 03/800-14-14
elektronski naslov: andreja@obcina-kozje.si

DANIEL ČOKLC, Višji svetovalec (komunalna in cestna infrastruktura)
tel: 03/800-14-17
elektronski naslov: daniel@obcina-kozje.si

NIVES BERCKO, Višji referent (komunalna in cestna infrastruktura)
tel: 03/800-14-18
elektronski naslov: nives@obcina-kozje.si

IRENA JUG, Višji referent (računovodstvo)
tel: 03/800-14-15
elektronski naslov: irenajug@siol.net

POLONA ZAKOŠEK, Višji referent (družbene dejavnosti, tajništvo)
tel: 03/800-14-00
elektronski naslov: polona@obcina-kozje.si