Podsreda

KRAJEVNA SKUPNOST PODSREDA
Sedež KS: Podsreda 37, 3257 PODSREDA
Predsednik KS: Martina ZUPAN
Kontaktna številka: 041 221 092
E-pošta: martinazup@gmail.com

KS Podsreda zajema naselja:

– Gorjane,
– Gradišče,
– Podsreda,
– Poklek pri Podsredi in
– Vojsko.

GORJANE
Razloženo naselje na severovzhodnem obrobju Senovskega podolja sestavljajo zaselki Železno, Slatna ter Gorjevo. Vmes je nekaj samotnih domačij.
Število prebivalcev leta 1931 jih je bilo 208, leta 1961 še 166, leta 1991 še 161 po zadnjem popisu leta 2002 pa 158.

GRADIŠČE
Razloženo naselje blizu Podsrede leži med dolinami potokov Duple in Sušice ter reke Bistrice, med katerimi se na severu dviga Pirhov breg (464 m) in na jugu Stara Sv. Gora (386 m). Vmes so zaselki Spodnje in Zgornje Gradišče ter Zaravno. Na Gori so tri cerkev, ki so bile že v srednjem veku božja pot: cerkev žalostne Matere božje, prvič omenjena že leta 1257, cerkev sv. Ane iz 14. stoletja ter cerkev sv. Mohorja in Fortunata, zadnja postaja križevega pota iz 14. stoletja.
Število prebivalcev leta 1931 je bilo 122, leta 1961 še 95, leta 1991 še 74 in po zadnjem popisu leta 2002 pa še 53.
PODSREDA
Gručasto trško naselje s številnimi zaselkina desnem bregu reke Bistrice, ki tu zavije proti vzhodu. Zaselek Socko leži na okljuku Bistrice, zaselki Loke, Podgora, Rožce, Strmec in Veniše pa ležijo v rečni dolini in po pobočjih. Osrednji del naselja se deli na Stari in Novi trg. Kot trg se Podsreda prvič omenja leta 1377. Na vzpetini na pobočju Orlice stoji grad s poznoromanskim glavnim stolpom, prvič omenjen leta 1213. Župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika je iz leta 1806.
Število prebivalcev leta 1931 jih je bilo 483, leta 1961 še 366, leta 1991 še 218 in po zadnjem popisu leta 2002 pa 206.

POKLEK PRI PODSREDI
je razloženo naselje z gručastim jedrom na obrobju Senovskega podolja. Zaselki Brezolan, Podole in Potok so na jugu, na zahodnih obronkih Orlice.
Število prebivalcev leta 1931 je bilo 169, leta 1961 še 155 leta 1991 še 135 in po zadnjem popisu leta 2002 še 119.

VOJSKO
Razloženo naselje z zaselki Drčo, Grabnom in Loko leži ob cesti Senovo-Podsreda, med vzhodnimi obronki Bohorja in zahodnimi obronki Orlice.
Leta 1931 je bilo na Vojskem 202 prebivalcev, leta 1961 še 148, leta 1991 še 106 in po zadnjem popisu leta 2002 še 94.

Roman Gradišek
(vira: Priročni krajevni leksikon Slovenije, DZS, Ljubljana 1996 ter www.stat.si/popis2002/)