Osredek

KRAJEVNA SKUPNOST OSREDEK
Sedež KS: Osredek pri Podsredi 30, 3257 PODSREDA
Predsednica KS: Jože OKROŠEK
Kontaktna številka: 031 227 999
E-pošta: mitjajagric@gmail.com

KS Osredek je najmanjša krajevna skupnost in zajema le naselje Osredek.

Razloženo naselje na vzhodnem obrobju Senovskega podolja leži v povirju potoka Močnika, na pobočjih in temenih slemen gozdnate Orlice. Sestavljajo ga zaselki Dobrova, Javorje, Osredki, Preska, Pusti Vrh in Rakonca.
Število prebivalcev leta 1931 je bilo 213, leta 1961 še 141, leta 1991 še 92 in po zadnjem popisu leta 2002 še 79.

Roman Gradišek
(vira: Priročni krajevni leksikon Slovenije, DZS, Ljubljana 1996 ter www.stat.si/popis2002/)