Lesično

KRAJEVNA SKUPNOST LESIČNO
Sedež KS: Lesično 5c, 3261 LESIČNO
Predsednik KS: Franc PLAHUTA
Kontaktna številka: 03/580-51-60 ali 041 733 253
E-pošta: franc.plahuta@triglav.si

KS Lesično zajema naselja:
– Dobležiče,
– Drensko rebro,
– Gubno,
– Klake,
– Lesično in
– Pilštanj.

DOBLEŽIČE
Razloženo naselje sestavljata Spodnje in Zgornje Dobležiče. Leži v smeri proti Drenskemu Rebru na desni strani Virštanjskega potoka in na terasi nad Dobležičkim potokom.
Število prebivalcev leta 1931 jih je bilo 184, leta 1961 še 168, leta 1991 še 116 po zadnjem popisu leta 2002 pa 127.

DRENSKO REBRO
Razloženo naselje, ki ga sestavljajo zaselki in samotne kmetije leži ob cesti Lesično-Virštanj po dolini potoka Sušice. K naselju spadajo zaselki Okič, Penkovo Selo, Vindol in del Polane. Kraj se prvič omenja že leat 1287.
Število prebivalcev leta 1931 je bilo 245, leta 1961 še 217, leta 1991 še 190 in po zadnjem popisu leta 2002 pa še 173.


GUBNO
V jedru gručasto naselje z razloženimi zaselki Dragomeričami, Glažami, Marofom in Ješovcem leži v dnu doline potoka Sušice in na njenih pobočjih. Na Gubnem stoji cerkev sv. Primoža in Felicijana.
Leta 1931 je štelo 292 prebivalcev, leta 1961 še 270, leta 1991 še 199 in po zadnjem popisu leta 2002 še 179.

KLAKE
so razloženo naselje na temenih in pobočjih slemen med potokom Sušico in rečico Bistrico na zahodo ter potokom Bučo na vzhodu, vzhodno od Lesičnega. K naselju spada zaselek Zdrhost.
Število prebivalcev leta 1931 je bilo 103, leta 1961 še 74, leta 1991 še 39 in po zadnjem popisu leta 2002 še 35.

LESIČNO
Gručasto jedro središčnega naselja je ob sotočju Zagorskega potoka in reke Bistrice. Po okoliških gričih in hribih so raztreseni številni zaselki. Najvišji je zaselek Log, drugi pa so še Gorica, Ograje, Osojnik, Podveža in Slatina. Cerkev sv. Urha se prvič omenja leta 1446.
Leta 1931 je bilo v Lesičnem 322 prebivalcev, leta 1961 še 250, leta 1991 še 210 in po zadnjem popisu leta 2002 še 195.

PILŠTANJ
Razloženo naselje sestavljajo gručasto jedro Novi trg ter zaselki Klančnica, Stari trg, Suhodol, Štangrabe in Vinogora. Pilštanj je staro trško naselje, ki se kot trg prvič omenja leta 1404. Od pilštanjskega in drenskega gradu so ostale le razvaline. Župnijska cerkev sv. Mihaela se prvič omenja že 1167. Zanimivost je sklani samotar Ajdovska žena.
Število prebivalcev leta 1931 je bilo 304, leta 1961 še 218, leta 1991 še 162 in po zadnjem popisu leta 2002 še 127.

Roman Gradišek
(vira: Priročni krajevni leksikon Slovenije, DZS, Ljubljana 1996 ter www.stat.si/popis2002/)