Kozje

KRAJEVNA SKUPNOST KOZJE
Sedež KS: Kozje 37, 3260 KOZJE
Predsednica KS: Anja KOSTAJNŠEK (gsm 041 930 481)
Kontaktna številka: 03/800-14-20
E-pošta: ks.kozje@gmail.com
Uradne ure: po dogovoru (041 930 481)

KS Kozje zajema naslednja naselja:
– Ješovec pri Kozjem,
– Kozje,
– Veternik in
– Zdole.

JEŠOVEC PRI KOZJEM
Razloženo naselje severno od Kozjega sestavljajo zaselki Cerje, Dobrava, Gluha Peč, Gruska, Ješovec, Ključice in Opečnik. Prvič se omenja med letoma 1403 in 1404. V bližini je zatrepna dolina potoka Gruske, ki izvira v kapniški jami.
Število prebivalcev leta 1931 jih je bilo 171, leta 1961 še 166, leta 1991 še 168, po zadnjem popisu leta 2002 pa še 155.

KOZJE
Gručasto naselje v dolini ob zavoju reke Bistrice pod obronki Kozjaka (625 m). Je središče Kozjanskega in jem najstarejšimi kraji v tem delu Slovenije, saj je bilo prvič omenjeno že 1016. Tu so našli ostanke neolitskega in bronastodobnega naselja ter antične rimske novce. V Kozjem sta dve cerkvi, župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja in cerkev sv. Eme. K kraju spadajo zaselki Bistri Graben, Mirje, Podreber in Šonovo.
Število prebivalcev leta 1931 je bilo 563, leta 1961 še 586, leta 1991 že 759 in po zadnjem popisu leta 2002 pa 738.

VETRNIK
je razloženo naselje v vzhodnem delu Posavskega hribovja leži na pobočjih in slemenih Bohorja (Vetrnik 708 m, Zajčja Gorca 712 m). Sestavljajo ga zaselki Stara in Nova Glažuta, Poslavje, Pokonjek, Toplice, Cerovec, Klakoče, Ravni Log, Gračni Vrh in Laze.
Leta 1931 je bilona Vetrniku 410 prebivalcev, leta 1961 še 315, leta 1991 še 180 in po zadnjem popisu leta 2002 še 153.

ZDOLE
so razloženo naselje na zahodnih obronkih Kozjanskega gričevja, na zakraseli planotici severno od Kozjega. Sestavljajo ga zaselki Zgornje in Spodnje Zdole, Belo in Korte.
Število prebivalcev leta 1931 je bilo 219, leta 1961 še 181, leta 1991 še 138 in po zadnjem popisu leta 2002 še 115.

Roman Gradišek
(vira: Priročni krajevni leksikon Slovenije, DZS, Ljubljana 1996 ter www.stat.si/popis2002/)