Buče

KRAJEVNA SKUPNOST BUČE
Sedež KS: Vrenska Gorca 2, 3255 BUČE
Predsednik KS: Branko LUGARIČ
Kontaktna številka: 041 216 436
E-pošta: brankolugaric1@siol.net ali silva.valencak@gmail.com.

KS Buče zajema naslednje naselja:
– Buče,
– Ortnice,
– Vrenska Gorca in
– Zeče pri Bučah.

BUČE
Razloženo središčno naselje v osrednjem delu Kozjanskega gričevja leži na nadmorski višini 230 metrov. Sestavljajo ga strnjena dela Spodnje in Zgornje Buče ter razloženi vinogradniški zaselek Bučka Gorca. Skozi naselje teče potok Buča. Župnijska cerkev svetega Petra se prvič omenja leta 1545, sedanja stavba pa je iz 18. stoletja. V bližini cerkve so sledovi rimske naselbine. Število prebivalcev se podobno kot v drugih zaselkih zmanjšuje. Leta 1931 jih je bilo 305, leta 1961 še 226, leta 1991 še 163, po zadnjem popisu leta 2002 pa še 145.

ORTNICE
so gručasto naselje v severnem delu Kozjanskega gričevja na položnem pobočju nad zahodnim bregom Virštanjskega potoka, med Bučami in Lesičnim. Samostojno naselje so od leta 1952, prej so bile zaselek naselja Klake. Število prebivalcev leta 1931 je bilo 53, leta 1961 še 57, leta 1991 še 35 in po zadnjem popisu leta 2002 še 25.

VRENSKA GORCA
je razloženo naselje z zaselki Grusko, Dolnjimi in Malimi Bučami. Leži v osrčju Kozjanskega gričevja, na slemenu med potokom Bučo na severu in njegovim pritokom na jugu. Prevladujejo vinogradi. V bližini Gruske je istoimenska kraška jama. Leta 1931 je bilo 338 prebivalcev, leta 1961 še 273, leta 1991 še 187 in po zadnjem popisu leta 2002 še 175.

ZEČE PRI BUČAH
so razloženo naselje v zahodnem delu Kozjanskega gričevja na zakraselem apneniškem svetu med potokom Bučo na severu in rečico Bistrico na jugozahodu, severno od Kozjega. Veliko je vinogradov, predvsem na jugovzhodnih pobočjih. Število prebivalcev leta 1931 je bilo 98, leta 1961 še 65, leta 1991 še 60 in po zadnjem popisu leta 2002 še 47.

Roman Gradišek
(vira: Priročni krajevni leksikon Slovenije, DZS, Ljubljana 1996 ter www.stat.si/popis2002/)