Turizem

V OBČINI KOZJE DELUJEJO NASLEDNJA TURISTIČNA DRUŠTVA:

TURISTIČNO DRUŠTVO PILŠTANJ
Pilštanj 12, 3261 LESIČNO
Kontaktna oseba: dr. Andreja KOZMUS, predsednica
Kontaktna številka: 031/604-509
Elektronski naslov: info@td-pilstanj.si

TURISTIČNO DRUŠTVO KOZJE
p.p. 16, 3260 KOZJE
Kontaktna oseba: Mojca VALENČAK, predsednica
Kontaktna številka: 031/826-259
Elektronski naslov: turizem.kozje@gmail.com

TURISTIČNO DRUŠTVO PODSREDA
Podsreda 37, 3257 PODSREDA
Kontaktna oseba: Valerija KUNEJ, predsednica
Kontaktna številka: 031/613-255
Elektronski naslov: td.podsreda@gmail.com