Šport

Športna zveza Kozje, ki je bila ustanovljena 13. januarja 2004, je združenje športnih društev in klubov z območja Kozjanskega, ki so se povezali z namenom izmenjave izkušenj in strokovnih informacij s področja športa ter boljše organiziranosti športnega delovanja v občini Kozje.
elektronski naslov: szkkozje@gmail.com, spletna stran: https://sites.google.com/site/spzvko

Na skupščini 7. 2. 2012 so bili izvoljeni naslednji organi športne zveze Kozje:
Upravni odbor:
Predsednik: Roman Gradišek
Podpredsednik: Jernej Polak
Tajnik: Jože Zajc
Član: Jernej Jagrič
Član: Robert Plevnik

Nadzorni odbor:
Miran Posteržin
Filip Volavšek
Sandi Rajgl

Disciplinska komisija:
Ervin Perčič
Primož Pečnik
Boštjan Jagrič

Športno zvezo Kozje sestavljajo:
KOZJANSKI NOGOMETNI KLUB ODRED KOZJE
Kozje 132, p. p. 3, 3260 Kozje
Kontaktna oseba: Danijel Štus
Kontaktna številka: 041 785 428
e-naslov: knkodredkozje@gmail.com

STRELSKO DRUŠTVO DREN
Lesično 12, 3261 Lesično
Kontaktna oseba: Jernej Polak
Kontaktna številka: 041 666 093 ali 031 238 810
e-naslov: nejcpolak@siol.net

ŠPORTNO DRUŠTVO BUČE
Zeče 6, 3255 Buče
Kontaktna oseba: Primož Ivanc
Kontaktna številka: 041 794 089
e-naslov: primoz.ivanc@siol.net

ŠPORTNO DRUŠTVO KOZJE
Kozje 169, 3260 Kozje
Kontaktna oseba: Blaž Hartl
Kontaktna številka: 040 418 623
e-naslov: blaz.hartl@gmail.com

ŠPORTNO DRUŠTVO LESIČNO
Lesično 3, 3261 Lesično
Kontaktna oseba: Matej Kovačič
Kontaktna številka: 041 610 307
e-naslov: matej.kovacic@gz-ce.si

ŠPORTNO DRUŠTVO OSREDEK
Osredek 12, 3257 Podsreda
Kontaktna oseba: Boštjan Jagrič
Kontaktna številka: 031 325 875 ali 07 477 80 55
e-naslov: bostjan.jagric@gmail.com

ŠPORTNO DRUŠTVO PODSREDA
Podsreda 57, 3257 Podsreda
Kontaktna oseba: Jernej Jagrič
Kontaktna številka: 041 834 761 ali 580 61 74
e-naslov: sd.podsreda@gmail.com

ŠPORTNO DRUŠTVO RAJMAX KOZJE
Kozje 52, 3260 Kozje
Kontaktna oseba: Jaka Rajgl
Kontaktna številka: 070 556 226
e-naslov: sportnorajmax@gmail.com

ŠPORTNO DRUŠTVO ZAGORJE
Zagorje 46, 3261 Lesično
Kontaktna oseba: Mitja Rešek
Kontaktna številka: 051 390 966
e-naslov: mitja.resek@gmail.com

TENIS KLUB KOZJE
Kozje 155, 3260 Kozje
Kontaktna oseba: Roman Gradišek
Kontaktna številka: 031 550 579
e-naslov: tkkozje@gmail.com

Športne aktivnosti v Kozjem nudi tudi:
KARATE KLUB KOZJANSKO IN OBSOTELJE
Pod Bellevuejem 15, 3250 Rogaška Slatina
Kontaktna oseba: Miha Romih
Kontaktna številka: 041 239 963
e-naslov: karate.kozjansko@gmail.com