PGD

V OBČINI KOZJE DELUJEJO NASLEDNJA PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA:

PGD KOZJE
Kozje 22, 3260 KOZJE
Kontaktna oseba: Ervin PERČIČ
Kontaktna številka: 041/374-075
E-naslov: epvez@siol.net

PGD LESIČNO-PILŠTANJ-ZAGORJE
Lesično 5, 3261 LESIČNO
Kontaktna oseba: Robert VOLAVŠEK
Kontaktna številka: 070/556-844
E-naslov: robert.volavsek@gmail.com

PGD PODSREDA
Podsreda 31, 3257 PODSREDA
Kontaktna oseba: Jernej ŠULC
Kontaktna številka: 070/770-362
E-naslov: pgd.podsreda@gmail.com

PGD BUČE
Buče 31, 3255 BUČE
Kontaktna oseba: Marko ŽUČKO
Kontaktna številka: 041/381-573
E-naslov: pgdbuce@gmail.com