Ostala

V OBČINI KOZJE IMAJO SVOJ SEDEŽ ŠE NASLEDNJA DRUŠTVA:

DRUŠTVO MATERINA DUŠICA ZA OTROKE
Pilštanj 17, 3261 LESIČNO
Kontaktna oseba: Ada POŽEG
Kontaktna številka: 03/809-50-88 ali 041/840-727 ali 040/899-263
Elektronski naslov: mdusica@siol.net

KRAJEVNA ORGANIZACIJA RKS KOZJE
Vetrnik 39, 3260 KOZJE
Kontaktna oseba: Marija KLAVŽAR
Kontaktna številka: 031/279-022

KRAJEVNA ORGANIZACIJA RKS LESIČNO
Drensko rebro 24, 3261 LESIČNO
Kontaktna oseba: Marta BOSTNER
Kontaktna številka: 03/580-52-00 ali 031/536-743
Elektronski naslov: marta.bostner@siol.net

KRAJEVNA ORGANIZACIJA RKS BUČE
Ortnice 6, 3255 BUČE
Kontaktna oseba: Jožica PLEVNIK
Kontaktna številka: 03/580-80-68 ali 041/512-685

KRAJEVNA ORGANIZACIJA RKS PODSREDA – OSREDEK
Podsreda 20, 3257 PODSREDA
Kontaktna oseba: Olga SIMONČIČ
Kontaktna številka: 03/580-61-95 ali 051/454-672

KRAJEVNA ORGANIZACIJA RKS ZAGORJE
Zagorje 61, 3261 LESIČNO
Kontaktna oseba: Tanja ŽLENDER
Kontaktna številka: 041/445-452

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOZJE
p.p. 19, 3260 KOZJE
Kontaktna oseba: Veljko KOLAR
Kontaktna številka: 031/379-900
Elektronski naslov: veljko.kolar@gmail.com

LOVSKA DRUŽINA KOZJE
Kozje 37, 3260 KOZJE
Kontaktna oseba: Franci JUG
Kontaktna številka: 041/381-449

LOVSKA DRUŽINA PODSREDA
Podsreda 6, 3257 PODSREDA
Kontaktna oseba: Karl ŠMAJDEK
Kontaktna številka: 041/638-886

DRUŠTVO STEKLARJEV SLOVENIJE
Vrenska Gorca 5, 3255 BUČE
Kontaktna oseba: Erna FERJANIČ FRIC
Kontaktna številka: 040/748-389
Elektronski naslov: info@drustvosteklarjev.si
Spletna stran: www.drustvosteklarjev.si

KLUB MLADIH KOZJE
Kozje 37, 3260 KOZJE
Kontaktna oseba: Anja RAJGL
Kontaktna številka: 070/554-099
Elektronski naslov: kmklub@gmail.com ali arajgl00@gmail.com 
Spletna stran: www.klubmladihkozje.net

DRUŠTVO MLADIH LESIČNO
Lesično 5c, 3261 LESIČNO
Kontaktna oseba: Samo KOLAR
Kontaktna številka: 040/708-470
Elektronski naslov: dru.mladih.lesicno@gmail.com

MOTO KLUB KOZJE DRACHENBURG
Kozje 142, 3260 KOZJE
Kontaktni osebi: Bogo POSTERŽIN in Miloš ČEPIN
Kontaktna številka: 031/884-870
Elektronski naslov: info@mk-drachenburg.si
Spletna stran: www.mk-drachenburg.si

DRUŠTVO KOZJANSKI DOMAČI KRAJ
Buče 21, 3255 BUČE
Kontaktna oseba: Alenka PLANINC ROZMAN
Kontaktna številka: 041/376-614
Elektronski naslov: alenka.planinc@planinca.si
Spletna stran: www.drustvo-kozjansko.si

ZDRUŽENJE KOZJANSKIH VINARJEV IN PRIDELOVALCEV HRANE
Kozje 136, 3260 KOZJE
Kontaktna oseba: Jože MRAMOR
Kontaktna številka: 041/430-159
Elektronski naslov: zvpkozje@gmail.com