Kultura

V OBČINI KOZJE DELUJEJO NASLEDNJA KULTURNA DRUŠTVA:

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KOZJE
p.p. 34, 3260 KOZJE
Kontaktna oseba: Dejan GUČEK
Kontaktni številki: 031/800-526
Elektronski naslov: fs.kozje@gmail.com

KULTURNO DRUŠTVO ZAGORJE
Zagorje 47, 3261 LESIČNO
Kontaktna oseba: Daniel ZALOKAR
Kontaktna številka: 051/608-536
Elektronski naslov: kdzagorje@gmail.com

KULTURNO DRUŠTVO ANTE POTOČNIK PODSREDA
Podsreda 37, 3257 PODSREDA
Kontaktna oseba: Olga SIMONČIČ
Kontaktna številka: 051/454-672
Elektronski naslov: simoncicolga@gmail.com

KULTURNO DRUŠTVO BUČE
Vrenska Gorca 32, 3255 BUČE
Kontaktna oseba: Marko MRAMOR
Kontaktna številka: 041/598-771
Elektronski naslov: marko.mramor@gmail.com

KULTURNO DRUŠTVO LESIČNO PILŠTANJ
Pilštanj 12, 3261 LESIČNO
Kontaktna oseba: Nives KOSTEVC ARZENŠEK
Kontaktna številka: 031/351-334
Elektronski naslov: nives.kostevc-arzensek@guest.arnes.si

MUZEJSKO DRUŠTVO KOZJE
Kozje 37, 3260 KOZJE
Kontaktna oseba: mag. Peter KRIVEC
Kontaktna številka: 041/516-445
Elektronski naslov: suzana@obcina-kozje.si ali krivec.peter@siol.net

DRUŠTVO MOŠKI PEVSKI ZBOR KOZJE
Kozje 37, p.p. 15, 3260 KOZJE
Kontaktna oseba: Jožef BOŽIČEK
Kontaktna številka: 041/766-527
Elektronski naslov:  mpzkozje@gmail.com