Društva

V Občini Kozje deluje 45 različnih društev, od teh je 42 takšnih, ki imajo v občini tudi sedež.