Nova publikacija Naravni parki v Sloveniji

Nova publikacija Naravni parki v Sloveniji

Slovenska turistična organizacija (STO) je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) ter upravljavci zavarovanih območij, predstavila izdajo nove publikacije Naravni parki v Sloveniji. V publikaciji so predstavljena, do narave prijazna in za obiskovalce pristna doživetja, 18-ih zavarovanih območij Slovenije, kjer se turizem razvija s spoštovanjem načel trajnostnega razvoja in v sožitju z naravo. Publikacija ima 60 strani in je izšla v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku, v skupni nakladi 30.000 izvodov.