Aktualni razpisi

Datum objave

 

Rok za prijavo

17.1.2018 1.12.2018

17.1.2018 18.2.2018
 Javni razpis za najem športne dvorane pri OŠ Horjul za dejavnost športa za leto 2017/2018  17.8.2017  31.12.2017

 

Arhiv razpisov

Datum objave

 Javni razpis za sofinanciranje prireditev in izobraževanj za leto 2017

2.8.2017

Javni razpis za sofinanciranje izvajanje športnih vsebin na območju Občine Horjul v letu 2017

28.7.2017

17.7.2017

30.6.2017

29.6.2017

JNMV - "Izvajanje prevoza osnovnošolskih otrok v občini Horjul v šolskih letih 2017/2018 in 2018/2019"

14.6.2017

8.6.2017

22.5.2017

27.3.2017

13.3.2017

29.2.2016

 

Javni razpis za najem športne dvorane pri OŠ Horjul za dejavnost športa za leto 2016/2017

16.8.2017

10.8.2016

7.10.2016

JNMV - Sanacija Šolske ulice in izgradnja povezovalne ceste

14.6.2016

Javni razpis za najem športne dvorane pri OŠ Horjul za dejavnost športa za leto 2015/2016

18.8.2015

Razpis za šport za 2016

26.4.2016

29.3.2016

18.3.2016

11.3.2016

 

29.6.2015 

 Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v letu 2015

26.2.2015 

 JNVV – Zavarovanje premoženja in splošne odgovornosti Občine Horjul v letih 2016-2025

9.11.2015 

24.6.2015

 JNVV - Izvajanje prevoza osnovnošolskih otrok OŠ Horjul v šolskih letih 2015/2016 in 2016/2017

15.6.2015

4.5.2015

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev upokojencev za leto 2015

30.3.2015

11.3.2015

8.8.2014

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Horjul v letu 2014

1.4.2014

Javni razpis o sofinanciranju prireditev na Občinskem trgu v letu 2014

20.1.2014

Razpis za delovno mesto - Strokovni sodelavec VI - J016038

29.5.2014

Javni razpis za uporabo Športne dvorane pri OŠ Horjul za dejavnost športa za sezono 2013/2014

26.8.2013

Javni razpis za šport za leto 2014

28.4.2014

JNVV - Rekonstrukcija in sprememba namembnosti stare telovadnice Osnovne šole Horjul

7.4.2014

JNVV - Gradnja in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javnih površin v Občini Horjul od 15. 5. 2014 do 15. 5. 2015

7.3.2014

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev upokojencev 2014

20.1.2014

Javni razpis o sofinanciranju prireditev na Občinskem trgu v letu 2013

21.1.2013

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v letu 2013

3.7.2013

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev upokojencev 2013

13.11.2013

JNVV - Energetska sanacija OŠ Horjul

23.5.2013

Javni razpis za uporabo športne dvorane za dejavnost športa za 2012/2013  

8.8.2012

Razpis za podelitev priznanj Občine Horjul

11.3.2013

 JNVV - Izvajanje prevoza osnovnošolskih otrok OŠ Horjul v šolskih letih  2013/2014 in 2014/2015

10.4.2013

JNVV - Gradnja in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javnih površin v Občini Horjul od 15. 5. 2013 do 15. 5. 2014

12.3.2013

JNVV - Cesta »Ulaka - Grda dolina - 2. faza asfaltiranje

25.2.2013

Javni razpis za šport za leto 2013

28.1.2013

Javni poziv RRA LUR - Podjetno v svet podjetništva 2013

21.1.2013

Javni razpis o sofinanciranju prireditev na Občinskem trgu v letu 2012

25.5.2012

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav

14.5.2012

JNMV - Širitev ceste “Ulaka - Grda dolina“ - zemeljska dela

3.9.2012

Javni razpis za uporabo športne dvorane za dejavnost športa za sezono 2011/2012

11.7.2011

Razpis za šport za leto 2012

3.5.2012

Razpis: Gradnja in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javnih površin v Občini Horjul od 15. 5. 2012 do 15. 5. 2013

Razpisna dokumentacija

28.3.2012

Razpis: Sanacija dela strehe in izgradnja mikrofotonapetostne elektrarne na objektu OŠ Horjul in izgradnja mikrofotonapetostne elektrarne na objektu VVE pri OŠ Horjul

Razpisna dokumentacija / Razpisna dokumentacija /
Vprašanja in odgovori

Priloga 1 - informacija o možnosti priključitvi MFE VVE
Priloga 2 - informacija o možnosti priključitvi MFE OŠ Horjul

Priloga 3 - tloris strehe

15.3.2012

Razpis - Izgradnja mikro fotonapetostne elektrarne (MFE) na objektu Športna dvorana pri OŠ Horjul

5.7.2011

Razpis: Izvajanje prevoza osnovnošolskih otrok OŠ Horjul v šolskih letih 2011/2012 in 2012/2013

11.4.2011

Razpis za občinska priznanja

8.3.2011

 Javni razpis za uporabo športne dvorane za sezono 2010/2011

7.7.2010

Razpis za Gradnjo in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javnih površin v Občini Horjul od 15. 5. 2011 do 15. 5. 2012

25.3.2011

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja športnih vsebin na območju Občine Horjul v letu 2011

1.3.2011

Oddaja v najem - Trgovina, Vrzdenec 100 15.9.2010

15.9.2010

Razpisna dokumentacija za javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem / Gostinski lokal, Vrzdenec 100, Horjul

26.8.2010

 Razpisna dokumentacija za javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem / Trgovina, Vrzdenec 100, Horjul

26.8.2010

Javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje poodprtem postopku Ureditev vaškega centra
Razpisna dokumentacijaTehnično poročiloGradbeno dovoljenje
 Popis delGrafična priloga

18.8.2010

 Javni razpis za šport za leto 2010

20.7.2010

JNMV - Asfaltiranje ceste Samotorica - Seč - Grda dolina

5.7.2010

JNMV - Ureditev javne ceste Vrzdenec - Gradišče

5.7.2010

 JNVV - Vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javnih površin v Občini Horjul

23.3.2010 

 Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem, Vrzdenec 100

29.9.2009

 Javni natečaj za zasedbo uradniškega mesta

17.7.2009

 Razpis za strokovnega sodelavca VII/1

 1.7.2009

 Razpis za strokovnega sodelavca VI

1.7.2009

 Razpis športna dvorana za dejavnost športa 2009-2010

1.7.2009

Javni razpis štipendij v okviru regijske štipendijske sheme

29.9.2008

 Razpis za delovno mesto računovodja

11.7.2008

 Razpis za delovno mesto strokovni sodelavec-pripravnik

11.7.2008

 Razpis za uporabo dvorane za šport 2008-2009

3.7.2008

 Razpis za podelitev priznanj občine Horjul za leto 2008

11.3.2008

 Javni razpis za uporabo športne dvorane pri OŠ Horjul za izven športne dejavnosti za sezono 2007/2008

8.7.2007

 Javni razpis za uporabo športne dvorane pri OŠ Horjul za dejavnosti športa za sezono 2007/2008

8.7.2007