- PISO - prostorski informacijski sistem občine Horjul

- Prostorski informacijski sistem

- Geodetska uprava RS

Zakonodaja:

- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti
- Gradbeni zakon
- Zakon o urejanju prostora