Častni občani

Častni kanonik Stanko Kapš - župnik v Horjulu

leto 2000

dr. Kristina Brenk - pisateljica

leto 2001

Krištof Zupet - slikar

leto 2002

mag. Daniel Fortuna - župan 1998-2006

leto 2008

msgr. prof. Janez Zupet - župnik

leto 2016

Franc Golc

leto 2016 Prejemniki občinskih plaket

Odbor za ustanovitev občine Horjul        

leto 2000

Franci Končan - režiser amaterskih gledališč

leto 2001

Mešani pevski zbor Prosvetnega društva Horjul 

leto 2002

PGD Horjul

leto 2003

Anton Demšar - generalni direktor podjetja Metrel Horjul

leto 2004

Kolektiv Osnovne šole in Vrtca Horjul

leto 2006

Ivan Rožnik - podžupan 1998-2006

leto 2008

Ladislav Prebil - predsednik GZ Horjul

leto 2008

Peter Janša - za vodenje podjetja in ohranjanje delovnih mest

leto 2011

Franc Brus - za dopisniško in fotografsko delo kot velik
prispevek za dokumentiranje krajevne zgodovine

leto 2013

Jana Jereb - za dolgoletno požrtvovalno delo in prispevek v postavitvi in razvoju občine Horjul

leto 2016 Prejemniki občinskih priznanj

Prosvetno društvo Horjul          

leto 2000

PGD Žažar

leto 2000

Metrel Horjul

leto 2000

Pionirska ekipa PGD Horjul

leto 2001

PGD Vrzdenec

leto 2002

Tone Rus - ustvarjanje na glasbenem področju

leto 2002

Ida Intihar - predsednica TD Horjul

leto 2004

Stanislav Jurca - čebelar

leto 2004

PGD Podolnica

leto 2004

Vera Buh - ohranjanje ljudskega izročila

leto 2004

PGD Žažar

leto 2005

Janez Smrekar - župnik

leto 2006

Janko Šušteršič - gasilski poveljnik

leto 2006

Janja Troha - za mentorsko delo in dosežene uspehe mažoretne skupine Horjul

leto 2006

Janez Grdadolnik - direktor podjetja Argo

leto 2006

Barbara Seliger - ustvarjanje v kulturi

leto 2008

Darinka Kette - čipkarica

leto 2008

Hokejski klub Dinamiti

leto 2008

Rajko Vrhovec - požrtvovalna pomoč pri zaščiti in reševanju

leto 2011

Feliks Malovrh - delo na področju vodooskrbe

leto 2011

Ekipa članice A PGD Žažar - zlata medalja na gasilski olimpijadi

leto 2011

Bogdan Seliger - za prispevek k razvoju planinstva

leto 2013

Matko Zdešar - za dolgoletno delo na področju kulture

leto 2013

Marija Čipić Rehar - za uspešno vodenje folklorne skupine Klas

leto 2016

Ana Delalut - za požrtvovalno delo na področju osnovnošolskega izobraževanja

leto 2016

Branko Lipnik - za požrtvovalno delo na področju osnovnošolskega izobraževanja

leto 2016

Pavel Logar - za aktivno sodelovanje in povezovanje na območju občine

leto 2016